Visa allt om Pro Development i Sverige AB
Visa allt om Pro Development i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 208 2 212 2 180 2 235 3 501 3 945 2 144 280 98 89
Övrig omsättning 1 069 831 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 501 337 255 51 479 209 268 -65 34 -15
Resultat efter finansnetto 496 340 257 54 480 200 271 4 34 40
Årets resultat 382 313 141 39 349 142 189 3 23 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0
Omsättningstillgångar 1 449 1 401 1 292 830 1 298 2 323 1 337 447 111 240
Tillgångar 1 449 1 401 1 292 830 1 298 2 323 1 337 447 293 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 916 753 612 693 543 411 222 219 196
Obeskattade reserver 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 451 485 475 218 605 1 780 926 225 74 45
Skulder och eget kapital 1 449 1 401 1 292 830 1 298 2 323 1 337 447 293 240
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 640 1 080 665 150 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 795 205 235 204 239 494 132 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 312 78 80 70 452 836 377 49 0 0
Utdelning till aktieägare 300 300 150 0 120 200 10 0 0 0
Omsättning 5 277 3 043 2 180 2 235 3 501 3 945 2 144 280 98 89
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 2 4 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 104 2 212 2 180 2 235 1 751 986 1 072 280 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 619 303 319 309 633 644 603 199 - -
Rörelseresultat, EBITDA 501 337 255 51 479 209 268 -65 34 -15
Nettoomsättningförändring 90,24% 1,47% -2,46% -36,16% -11,25% 84,00% 665,71% 185,71% 10,11% -%
Du Pont-modellen 34,64% 24,34% 20,05% 6,99% 37,37% 9,00% 20,49% 1,34% 12,29% 17,50%
Vinstmarginal 11,93% 15,42% 11,88% 2,60% 13,85% 5,30% 12,78% 2,14% 36,73% 47,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,72% 41,41% 37,48% 27,38% 19,79% 13,76% 19,17% 79,29% 37,76% 219,10%
Soliditet 68,94% 65,38% 61,93% 73,73% 53,39% 23,37% 30,74% 49,66% 74,74% 81,67%
Kassalikviditet 321,29% 288,87% 272,00% 380,73% 214,55% 130,51% 144,38% 198,67% 150,00% 533,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...