Visa allt om OFR Fastighets AB
Visa allt om OFR Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 466 9 267 8 523 8 933 7 884 6 819 7 887 8 048 7 913 7 692
Övrig omsättning 276 155 243 287 317 419 404 461 451 503
Rörelseresultat (EBIT) -6 137 1 444 4 130 4 067 -985 2 349 578 3 028 2 505 349
Resultat efter finansnetto -6 117 1 219 3 806 3 607 -1 350 1 852 108 2 757 1 909 -242
Årets resultat 73 692 2 246 2 118 -195 1 042 63 1 408 1 491 -242
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 233 26 610 26 759 26 887 27 292 23 184 23 277 23 862 24 336 25 380
Omsättningstillgångar 10 012 5 175 7 255 7 112 5 087 9 652 6 562 7 182 5 255 2 630
Tillgångar 37 245 31 784 34 014 34 000 32 379 32 836 29 839 31 045 29 590 28 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 972 19 899 19 207 16 961 14 844 15 039 13 996 13 933 12 525 11 034
Obeskattade reserver 0 2 112 1 772 832 0 1 154 701 677 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 160 5 447 9 435 13 935 13 935 13 935 13 935 13 935 13 935 13 935
Kortfristiga skulder 8 112 4 326 3 599 2 271 3 601 2 708 1 206 2 500 3 131 3 040
Skulder och eget kapital 37 245 31 784 34 014 34 000 32 379 32 836 29 839 31 045 29 590 28 009
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 75 300 300 300 240
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 9 37 39 38 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 742 9 422 8 766 9 220 8 201 7 238 8 291 8 509 8 364 8 195
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 6 819 7 887 8 048 7 913 7 692
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 96 361 375 371 330
Rörelseresultat, EBITDA -5 650 1 913 4 551 4 472 -674 2 673 1 157 3 619 3 584 1 309
Nettoomsättningförändring 2,15% 8,73% -4,59% 13,31% 15,62% -13,54% -2,00% 1,71% 2,87% -%
Du Pont-modellen -16,24% 4,74% 12,37% 12,25% -2,40% 7,34% 2,25% 10,80% 8,61% 1,35%
Vinstmarginal -63,90% 16,27% 49,38% 46,62% -9,84% 35,34% 8,52% 41,66% 32,20% 4,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,07% 9,16% 42,90% 54,19% 18,85% 101,83% 67,91% 58,18% 26,84% -5,33%
Soliditet 53,62% 67,79% 60,53% 51,69% 45,84% 48,39% 48,64% 46,45% 42,33% 39,39%
Kassalikviditet 123,42% 119,63% 201,58% 313,17% 141,27% 356,43% 544,11% 287,28% 167,84% 86,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...