Visa allt om JMS Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 374 7 724 6 679 5 528 5 316 4 880 5 045 4 871 3 551 4 354
Övrig omsättning 3 144 3 669 790 666 1 185 1 015 1 117 380
Rörelseresultat (EBIT) 7 364 1 113 752 -120 -111 411 1 579 606 769
Resultat efter finansnetto -150 138 747 562 -229 -142 298 1 506 593 681
Årets resultat 74 83 70 69 58 130 251 672 280 194
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 737 9 561 9 056 8 986 4 667 4 652 4 498 3 021 3 007 2 302
Omsättningstillgångar 4 546 5 231 5 281 4 793 4 009 4 297 4 636 3 781 3 317 2 623
Tillgångar 13 283 14 792 14 337 13 779 8 676 8 949 9 134 6 802 6 324 4 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 067 1 043 1 010 990 971 1 263 1 413 1 362 780 501
Obeskattade reserver 2 677 2 903 2 848 2 172 1 679 1 967 2 255 2 291 1 703 1 468
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 558 7 946 8 180 7 380 3 600 3 740 1 428 1 470 1 513 1 555
Kortfristiga skulder 1 981 2 901 2 299 3 237 2 426 1 979 4 038 1 679 2 328 1 401
Skulder och eget kapital 13 283 14 792 14 337 13 779 8 676 8 949 9 134 6 802 6 324 4 925
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 790 840 1 140 1 150 512 464 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 570 1 318 1 324 370 209 96 78 26 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 447 355 343 313 314 383 385 167 127 88
Utdelning till aktieägare 50 50 50 50 50 350 280 200 90 0
Omsättning 7 377 7 868 6 682 6 197 6 106 5 546 6 230 5 886 4 668 4 734
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 3 3 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 475 1 545 1 336 1 382 1 772 1 627 1 682 1 624 1 776 4 354
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 343 341 379 467 550 549 247 306 428
Rörelseresultat, EBITDA 1 016 1 409 2 014 1 448 595 448 900 1 978 935 1 000
Nettoomsättningförändring -4,53% 15,65% 20,82% 3,99% 8,93% -3,27% 3,57% 37,17% -18,44% -%
Du Pont-modellen 0,67% 3,10% 8,37% 6,08% -0,65% -0,21% 5,18% 24,18% 11,18% 15,74%
Vinstmarginal 1,21% 5,93% 17,97% 15,16% -1,05% -0,39% 9,38% 33,77% 19,91% 17,80%
Bruttovinstmarginal 67,93% 63,88% 63,00% 59,46% 63,45% 63,83% 61,25% 61,47% 60,83% 63,92%
Rörelsekapital/omsättning 34,78% 30,17% 44,65% 28,15% 29,78% 47,50% 11,85% 43,15% 27,85% 28,07%
Soliditet 23,75% 22,36% 21,68% 18,80% 25,45% 30,31% 33,25% 44,27% 31,72% 31,63%
Kassalikviditet 30,74% 40,61% 44,93% 53,51% 55,81% 45,48% 35,39% 53,78% 48,32% 46,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...