Visa allt om Roma Sanitet Production Aktiebolag
Visa allt om Roma Sanitet Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 607 5 458 5 175 5 422 5 235 5 296 4 476 5 688 5 028 5 003
Övrig omsättning - - - - - 58 117 159 208 2 233
Rörelseresultat (EBIT) 980 622 201 637 742 409 8 660 320 311
Resultat efter finansnetto 981 628 227 685 744 422 8 670 323 308
Årets resultat 836 465 128 361 398 239 12 336 263 282
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 517 1 222 375 423 268 248 252 550 575 123
Omsättningstillgångar 2 946 2 442 2 675 2 915 2 637 2 505 2 261 2 152 1 616 1 947
Tillgångar 4 463 3 664 3 050 3 339 2 905 2 754 2 513 2 702 2 191 2 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 603 2 067 1 902 2 074 2 013 1 815 1 776 1 765 1 429 1 165
Obeskattade reserver 695 798 781 729 545 352 260 274 75 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 165 798 367 536 346 586 476 664 687 782
Skulder och eget kapital 4 463 3 664 3 050 3 339 2 905 2 754 2 513 2 702 2 191 2 070
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 792 768 770 768 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 212 986 820 904 799 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 113 827 934 611 595 593 275 562 219 408
Utdelning till aktieägare 800 300 300 300 300 200 200 0 0 0
Omsättning 7 607 5 458 5 175 5 422 5 235 5 354 4 593 5 847 5 236 7 236
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 536 1 819 2 588 2 711 2 618 2 648 2 238 2 844 2 514 2 502
Personalkostnader per anställd (tkr) 783 611 913 778 708 710 683 677 648 605
Rörelseresultat, EBITDA 1 010 664 250 676 779 449 48 699 370 342
Nettoomsättningförändring 39,37% 5,47% -4,56% 3,57% -1,15% 18,32% -21,31% 13,13% 0,50% -%
Du Pont-modellen 21,98% 17,17% 7,57% 20,49% 25,65% 15,47% 0,36% 24,87% 14,79% 15,02%
Vinstmarginal 12,90% 11,52% 4,46% 12,62% 14,23% 8,04% 0,20% 11,81% 6,44% 6,22%
Bruttovinstmarginal 54,13% 58,32% 51,50% 51,90% 52,86% 45,34% 46,27% 47,22% 41,53% 40,66%
Rörelsekapital/omsättning 23,41% 30,12% 44,60% 43,88% 43,76% 36,23% 39,88% 26,16% 18,48% 23,29%
Soliditet 70,47% 73,40% 82,33% 78,21% 83,12% 75,32% 78,30% 72,62% 67,69% 60,56%
Kassalikviditet 230,04% 293,23% 700,82% 513,06% 737,28% 409,04% 454,41% 308,89% 221,40% 234,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...