Visa allt om RÅÖVIND AB
Visa allt om RÅÖVIND AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 251 141 193 233 257 376 484 708 594 589
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 -58 4 74 50 114 -33 -19 -112 -48
Resultat efter finansnetto 17 -57 4 75 51 93 -32 -19 -112 -48
Årets resultat 17 -57 3 55 37 67 -32 -19 -112 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 12 25 40 56 64
Omsättningstillgångar 336 234 260 206 209 345 272 342 305 419
Tillgångar 336 234 260 206 212 356 297 382 362 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 101 158 155 160 123 55 88 107 159
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 10 167 235 231 218 0
Kortfristiga skulder 218 134 102 51 42 66 6 64 37 324
Skulder och eget kapital 336 234 260 206 212 356 297 382 362 483
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 49 68 37 48 56 140 157 168 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 0 0 0 0 0 103 196 196 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 5 22 12 16 24 79 128 119 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 251 141 193 233 257 376 484 708 594 589
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 251 141 193 233 257 376 242 354 594 589
Personalkostnader per anställd (tkr) 112 67 89 50 64 80 168 254 493 415
Rörelseresultat, EBITDA 14 -58 4 77 58 128 -19 -2 -88 15
Nettoomsättningförändring 78,01% -26,94% -17,17% -9,34% -31,65% -22,31% -31,64% 19,19% 0,85% -%
Du Pont-modellen 5,06% -24,36% 1,92% 36,41% 24,53% 32,30% -10,77% -4,97% -30,94% -9,94%
Vinstmarginal 6,77% -40,43% 2,59% 32,19% 20,23% 30,59% -6,61% -2,68% -18,86% -8,15%
Bruttovinstmarginal 95,22% 91,49% 96,89% 95,28% 95,33% 95,74% 92,98% 91,53% 99,16% 95,42%
Rörelsekapital/omsättning 47,01% 70,92% 81,87% 66,52% 64,98% 74,20% 54,96% 39,27% 45,12% 16,13%
Soliditet 35,12% 43,16% 60,77% 75,24% 75,47% 34,55% 18,52% 23,04% 29,56% 32,92%
Kassalikviditet 151,38% 165,67% 240,20% 398,04% 485,71% 515,15% 4 400,00% 518,75% 797,30% 126,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...