Visa allt om Anderssons Svets & Mekaniska i Mariestad Aktiebolag
Visa allt om Anderssons Svets & Mekaniska i Mariestad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 016 7 467 8 284 7 591 9 461 9 935 9 993 10 348 12 348 14 180
Övrig omsättning 226 274 245 214 - 300 - - 38 28
Rörelseresultat (EBIT) 286 399 524 -4 369 -170 317 148 346 408
Resultat efter finansnetto 169 311 396 -143 252 -255 268 80 290 322
Årets resultat 136 179 168 1 112 1 207 50 145 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 332 1 434 1 387 1 473 1 221 1 376 1 178 1 554 1 241 1 345
Omsättningstillgångar 2 402 2 843 2 485 2 357 2 093 2 609 2 377 2 733 3 464 3 731
Tillgångar 3 733 4 277 3 871 3 831 3 314 3 985 3 555 4 287 4 705 5 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 533 697 518 350 350 238 387 330 379 334
Obeskattade reserver 553 562 483 305 452 355 620 639 639 557
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 177 392 191 406 429 794 375 1 383 969 894
Kortfristiga skulder 2 470 2 625 2 679 2 770 2 084 2 598 2 173 1 935 2 718 3 291
Skulder och eget kapital 3 733 4 277 3 871 3 831 3 314 3 985 3 555 4 287 4 705 5 076
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 714 738 527 740 794
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 180 100
Löner till övriga anställda 2 535 2 596 3 150 3 254 3 165 2 386 2 439 2 728 3 010 3 080
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 897 886 1 135 1 143 1 031 997 932 1 083 1 366 1 420
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 150 150 100 100
Omsättning 7 242 7 741 8 529 7 805 9 461 10 235 9 993 10 348 12 386 14 208
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 002 933 920 759 946 994 999 941 1 029 1 182
Personalkostnader per anställd (tkr) 497 440 481 443 423 418 417 390 421 432
Rörelseresultat, EBITDA 426 532 669 143 548 72 527 356 560 652
Nettoomsättningförändring -6,04% -9,86% 9,13% -19,77% -4,77% -0,58% -3,43% -16,20% -12,92% -%
Du Pont-modellen 7,66% 9,33% 13,54% -0,10% 11,13% -4,27% 8,92% 3,45% 7,35% 8,04%
Vinstmarginal 4,08% 5,34% 6,33% -0,05% 3,90% -1,71% 3,17% 1,43% 2,80% 2,88%
Bruttovinstmarginal 72,38% 74,25% 79,04% 73,80% 71,00% 59,09% 65,02% 61,32% 62,76% 58,25%
Rörelsekapital/omsättning -0,97% 2,92% -2,34% -5,44% 0,10% 0,11% 2,04% 7,71% 6,04% 3,10%
Soliditet 25,83% 26,55% 23,11% 15,00% 20,61% 12,54% 23,74% 18,43% 17,83% 14,48%
Kassalikviditet 80,16% 93,33% 74,69% 60,65% 78,26% 76,33% 74,51% 99,17% 108,90% 87,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...