Visa allt om Kiruna Showroom Aktiebolag
Visa allt om Kiruna Showroom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 18 -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -4 428 -15 -16 -9 -18 -11 -87 17 -27
Resultat efter finansnetto -23 -4 460 -75 -101 -71 -71 -63 -205 20 -27
Årets resultat -23 -4 460 -75 -101 -71 -71 -63 -205 20 -27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 12 223 12 083 12 051 12 052 11 971 11 894 3 679 564
Omsättningstillgångar 1 105 7 995 79 25 25 45 122 379 2 033 20
Tillgångar 1 105 7 995 12 301 12 109 12 076 12 097 12 094 12 273 5 713 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 096 7 119 7 221 7 041 7 142 7 213 6 984 6 780 5 367 316
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 773 4 881 4 754 4 637 4 609 5 085 200 200
Kortfristiga skulder 10 877 307 187 180 248 500 409 147 69
Skulder och eget kapital 1 105 7 995 12 301 12 109 12 076 12 097 12 094 12 273 5 713 584
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 20 18 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 -4 428 -13 -14 -7 -16 -9 -85 19 -25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -0,69% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -425,00% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -150,00% -% -%
Soliditet 99,19% 89,04% 58,70% 58,15% 59,14% 59,63% 57,75% 55,24% 93,94% 54,11%
Kassalikviditet 11 050,00% 911,63% 25,73% 13,37% 13,89% 18,15% 24,40% 92,67% 1 382,99% 28,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...