Visa allt om PEDAB Finance AB
Visa allt om PEDAB Finance AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 130 275 99 999 115 025 117 680 109 219 90 481 101 023 53 176 48 833 73 580
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 86 1 742 745 532 595 647 475 -3 276 -1 197 -908
Resultat efter finansnetto 38 1 582 680 478 600 611 402 -3 280 -1 197 -959
Årets resultat 5 5 17 343 433 446 3 25 15 8
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 94 95 98 9 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 24 387 21 271 26 681 43 500 24 993 25 246 23 445 9 321 7 500 4 352
Tillgångar 24 479 21 365 26 776 43 598 25 002 25 246 23 445 9 321 7 500 4 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 550 545 528 524 518 507 504 479 464
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 0 0 0 106 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 924 20 815 26 231 43 070 24 476 24 728 22 938 8 817 6 915 3 782
Skulder och eget kapital 24 479 21 365 26 776 43 598 25 002 25 246 23 445 9 321 7 500 4 352
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 096 943 970 894 817 769 691 782 673 623
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 145 30 160 - -
Löner till övriga anställda 915 273 381 478 409 403 508 374 558 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 049 621 643 665 590 580 604 576 607 593
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 130 275 99 999 115 025 117 680 109 219 90 481 101 023 53 176 48 833 73 580
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 43 425 50 000 57 513 58 840 54 610 45 241 50 512 26 588 16 278 24 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 169 955 1 015 1 033 932 922 951 992 623 604
Rörelseresultat, EBITDA 88 1 743 747 536 597 647 475 -3 276 -1 197 -908
Nettoomsättningförändring 30,28% -13,06% -2,26% 7,75% 20,71% -10,44% 89,98% 8,89% -33,63% -%
Du Pont-modellen 0,36% 8,16% 2,79% 1,22% 2,43% 2,56% 2,03% -35,15% -15,96% -20,86%
Vinstmarginal 0,07% 1,74% 0,65% 0,45% 0,56% 0,72% 0,47% -6,16% -2,45% -1,23%
Bruttovinstmarginal 4,43% 5,35% 3,83% 3,60% 3,51% 4,15% 3,24% -0,03% 4,06% 3,24%
Rörelsekapital/omsättning 0,36% 0,46% 0,39% 0,37% 0,47% 0,57% 0,50% 0,95% 1,20% 0,77%
Soliditet 2,27% 2,57% 2,04% 1,21% 2,10% 2,05% 2,16% 5,41% 7,40% 12,42%
Kassalikviditet 101,94% 102,19% 101,72% 101,00% 102,11% 102,09% 102,21% 105,72% 108,46% 115,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...