allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Expander Business Consulting AB

ORG.NR: 556632-1435
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 969 778 733  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -615 -452 -529  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -616 -452 -529  
  Årets resultat (TKR) -457 -107 -65  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 370 697 505  
  Omsättningstillgångar (TKR) 995 1 100 1 078  
  Tillgångar (TKR) 1 365 1 798 1 583  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 682 1 139 1 246  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 683 659 337  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 365 1 798 1 583  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD                     39  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 845 483 447  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 308 169 237  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 2 2 2  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 485 389 367  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 569 342 378  
  Nettoomsättningförändring 24,55 % 6,14 % -49,31 %  
  Vinstmarginal -63,47 % -58,10 % -72,03 %  
  Bruttovinstmarginal 98,14 % 88,30 % 96,59 %  
  Soliditet 49,96 % 63,35 % 78,71 %  
  Kassalikviditet 145,68 % 166,92 % 319,88 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007          
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2014-042013-042012-04 
  Nettoomsättning (TKR) 3 217 3 804 6 075  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -114 -71 3  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -106 -64 8  
  Årets resultat (TKR) -106 -65 4  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-042013-042012-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 295 30 30  
  Omsättningstillgångar (TKR) 1 304 1 808 1 679  
  Tillgångar (TKR) 1 599 1 838 1 709  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 1 146 1 252 1 317  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 453 586 392  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 599 1 838 1 709  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-042013-042012-04 
  Löner till styrelse & VD           39 694  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 484 447 449  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 169 237 422  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2014-042013-042012-04 
  Antal anställda 2 2 3  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 609 1 902 2 025  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 343 379 533  
  Nettoomsättningförändring -15,43 % -37,38 % -6,03 %  
  Vinstmarginal -3,17 % -1,66 % 0,25 %  
  Bruttovinstmarginal 36,99 % 47,08 % 53,99 %  
  Soliditet 71,67 % 68,12 % 77,06 %  
  Kassalikviditet 287,86 % 308,53 % 428,32 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X