Visa allt om Expander Business Consulting AB
Visa allt om Expander Business Consulting AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Nettoomsättning 3 217 3 804 6 075 6 465 5 656 7 452 5 832 -
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -114 -71 3 209 55 398 202 -
Resultat efter finansnetto -106 -64 8 191 2 354 169 -
Årets resultat -106 -65 4 184 1 351 169 -
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 295 30 30 35 10 383 477 -
Omsättningstillgångar 1 304 1 808 1 679 2 031 2 964 3 140 2 666 -
Tillgångar 1 599 1 838 1 709 2 066 2 974 3 524 3 144 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 146 1 252 1 317 1 313 1 129 1 127 776 -
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 700 850 850 -
Kortfristiga skulder 453 586 392 753 1 145 1 546 1 518 -
Skulder och eget kapital 1 599 1 838 1 709 2 066 2 974 3 524 3 144 -
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 39 694 711 289 192 136 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 484 447 449 390 793 800 775 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 169 237 422 368 418 404 296 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 3 217 3 804 6 075 6 465 5 656 7 452 5 832 -
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 4 3 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 609 1 902 2 025 2 155 1 414 2 484 1 944 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 343 379 533 510 384 484 442 -
Rörelseresultat, EBITDA -114 -71 3 219 429 517 267 -
Nettoomsättningförändring -15,43% -37,38% -6,03% 14,30% -24,10% 27,78% -% -%
Du Pont-modellen -6,38% -3,43% 0,88% 10,41% 2,05% 11,98% 6,46% -%
Vinstmarginal -3,17% -1,66% 0,25% 3,33% 1,08% 5,66% 3,48% -%
Bruttovinstmarginal 36,99% 47,08% 53,99% 48,85% 59,78% 57,73% 63,68% -%
Rörelsekapital/omsättning 26,45% 32,12% 21,19% 19,77% 32,16% 21,39% 19,68% -%
Soliditet 71,67% 68,12% 77,06% 63,55% 37,96% 31,98% 24,68% -%
Kassalikviditet 287,86% 308,53% 428,32% 269,72% 258,86% 203,10% 175,63% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-04: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 024 969 778 733 1 446 1 814 2 860 4 081 3 402 3 320
Övrig omsättning - - - - - - - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) -90 -615 -452 -529 -3 6 10 355 175 24
Resultat efter finansnetto -90 -616 -452 -529 3 6 1 348 169 18
Årets resultat -40 -457 -107 -65 3 181 1 348 169 18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 370 370 697 505 602 652 662 607 780 116
Omsättningstillgångar 1 461 995 1 100 1 078 840 843 1 591 1 905 1 672 913
Tillgångar 1 832 1 365 1 798 1 583 1 442 1 495 2 253 2 511 2 452 1 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 682 1 139 1 246 1 311 1 308 1 127 1 126 778 609
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 700 850 948 98
Kortfristiga skulder 1 189 683 659 337 131 187 426 535 727 322
Skulder och eget kapital 1 832 1 365 1 798 1 583 1 442 1 495 2 253 2 511 2 452 1 029
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 39 254 231 199 192 136 181
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 560 845 483 447 449 390 793 800 775 901
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 257 308 169 237 283 217 389 404 296 319
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 024 969 778 733 1 446 1 814 2 860 4 081 3 402 3 376
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 512 485 389 367 723 907 953 1 360 1 134 830
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 569 342 378 501 450 475 484 442 383
Rörelseresultat, EBITDA -33 -562 -452 -529 -3 16 22 368 180 24
Nettoomsättningförändring 5,68% 24,55% 6,14% -49,31% -20,29% -36,57% -29,92% 19,96% 2,47% -%
Du Pont-modellen -4,91% -45,05% -25,14% -33,35% 0,21% 1,87% 2,66% 16,61% 7,14% 2,33%
Vinstmarginal -8,79% -63,47% -58,10% -72,03% 0,21% 1,54% 2,10% 10,22% 5,14% 0,72%
Bruttovinstmarginal 98,05% 98,14% 88,30% 96,59% 98,55% 85,72% 83,64% 68,56% 71,13% 69,94%
Rörelsekapital/omsättning 26,56% 32,20% 56,68% 101,09% 49,03% 36,16% 40,73% 33,57% 27,78% 17,80%
Soliditet 35,04% 49,96% 63,35% 78,71% 90,92% 87,49% 50,02% 44,84% 31,73% 59,18%
Kassalikviditet 122,88% 145,68% 166,92% 319,88% 641,22% 450,80% 373,47% 356,07% 229,99% 283,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...