Visa allt om Bjarme Infosec AB
Visa allt om Bjarme Infosec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 890 1 344 1 242 1 382 1 518 1 101 998 1 308 1 218 835
Övrig omsättning - 2 - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 186 404 375 627 899 332 472 367 374 133
Resultat efter finansnetto 210 406 365 647 837 317 430 316 359 133
Årets resultat 163 310 407 355 612 227 316 239 259 99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 434 1 286 1 557 1 831 1 414 1 302 1 025 1 462 43 32
Omsättningstillgångar 982 1 130 871 507 373 185 333 395 1 362 346
Tillgångar 2 416 2 416 2 428 2 338 1 786 1 486 1 358 1 857 1 405 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 940 1 927 1 766 1 499 1 284 801 702 506 360 185
Obeskattade reserver 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 476 489 661 675 502 686 656 1 351 1 046 193
Skulder och eget kapital 2 416 2 416 2 428 2 338 1 786 1 486 1 358 1 857 1 405 378
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 417 300 300 250 275 275 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 266 456 456 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 87 143 143 131 113 149 131 152 112 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 140 140 128 128 120 92 84
Omsättning 890 1 346 1 242 1 382 1 518 1 101 998 1 310 1 218 835
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 890 1 344 1 242 1 382 1 518 1 101 998 1 308 1 218 835
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 603 624 557 418 478 395 438 453 291
Rörelseresultat, EBITDA 186 404 375 627 904 345 485 380 387 141
Nettoomsättningförändring -33,78% 8,21% -10,13% -8,96% 37,87% 10,32% -23,70% 7,39% 45,87% -%
Du Pont-modellen 8,69% 16,85% 15,53% 27,72% 50,34% 22,61% 35,27% 19,92% 26,69% 35,19%
Vinstmarginal 23,60% 30,28% 30,35% 46,89% 59,22% 30,52% 48,00% 28,29% 30,79% 15,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,32% 98,71% 98,19% 96,57% 90,37% 100,00% 77,37% 81,86% 71,50%
Rörelsekapital/omsättning 56,85% 47,69% 16,91% -12,16% -8,50% -45,50% -32,36% -73,09% 25,94% 18,32%
Soliditet 80,30% 79,76% 72,73% 69,25% 71,89% 53,90% 51,69% 27,25% 25,62% 48,94%
Kassalikviditet 206,30% 231,08% 131,77% 75,11% 74,30% 26,97% 50,76% 29,24% 130,21% 179,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...