Visa allt om Mälar Sprinkler AB
Visa allt om Mälar Sprinkler AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 75 329 57 218 56 549 54 979 51 309 40 499 47 720 52 048 65 222 31 086
Övrig omsättning 524 978 106 20 47 - 31 26 43 31
Rörelseresultat (EBIT) 6 014 2 954 5 320 5 502 4 206 2 010 5 387 6 743 7 139 2 945
Resultat efter finansnetto 5 968 2 960 5 331 5 269 4 192 1 954 5 396 6 843 7 170 2 840
Årets resultat 3 436 1 686 3 027 2 761 3 066 1 785 3 960 4 884 5 139 1 938
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 267 388 357 436 224 952 1 465 1 173 463
Omsättningstillgångar 22 511 19 784 13 916 17 060 14 684 11 481 13 939 15 920 15 488 9 907
Tillgångar 22 655 20 051 14 304 17 417 15 120 11 704 14 891 17 385 16 662 10 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 143 2 708 4 122 8 145 8 384 6 818 8 033 8 273 6 389 2 450
Obeskattade reserver 5 040 3 540 2 780 1 400 0 0 500 500 500 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 471 13 804 7 402 7 872 6 737 4 887 6 358 8 612 9 773 7 420
Skulder och eget kapital 22 655 20 051 14 304 17 417 15 120 11 704 14 891 17 385 16 662 10 370
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 1 674 1 764 2 540 2 100 1 878
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 527 19 454 18 722 17 268 15 392 10 603 12 681 9 482 11 013 8 341
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 366 7 577 7 658 7 086 6 071 5 029 5 450 5 992 5 903 4 200
Utdelning till aktieägare 4 400 0 3 100 0 3 000 1 500 3 000 4 200 3 000 1 200
Omsättning 75 853 58 196 56 655 54 999 51 356 40 499 47 751 52 074 65 265 31 117
Nyckeltal
Antal anställda 41 39 38 36 34 30 30 31 33 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 837 1 467 1 488 1 527 1 509 1 350 1 591 1 679 1 976 1 072
Personalkostnader per anställd (tkr) 734 731 735 723 679 645 664 700 725 454
Rörelseresultat, EBITDA 6 170 3 111 5 482 5 629 4 364 2 181 5 850 7 248 7 519 3 114
Nettoomsättningförändring 31,65% 1,18% 2,86% 7,15% 26,69% -15,13% -8,32% -20,20% 109,81% -%
Du Pont-modellen 26,55% 14,77% 37,36% 31,73% 28,19% 17,20% 37,09% 40,41% 43,34% 28,52%
Vinstmarginal 7,99% 5,18% 9,45% 10,05% 8,31% 4,97% 11,57% 13,50% 11,07% 9,52%
Bruttovinstmarginal 60,59% 71,42% 70,35% 70,75% 66,37% 64,02% 63,24% 63,54% 59,25% 64,81%
Rörelsekapital/omsättning 14,66% 10,45% 11,52% 16,71% 15,49% 16,28% 15,89% 14,04% 8,76% 8,00%
Soliditet 44,47% 27,28% 43,98% 52,69% 55,45% 58,25% 56,42% 49,66% 40,51% 27,10%
Kassalikviditet 196,24% 143,32% 188,00% 216,72% 217,96% 234,93% 219,24% 184,86% 158,48% 133,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...