Visa allt om Plan ett AB
Visa allt om Plan ett AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 977 14 564 11 748 9 108 7 692 9 064 11 021 10 515 13 258 10 612
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 160 1 398 766 147 29 -124 273 -82 104 -290
Resultat efter finansnetto 1 173 1 364 746 195 46 -126 291 -110 114 -269
Årets resultat 769 69 432 133 46 -126 264 -110 114 -245
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 67 60 73 103 78 92 114 182 250
Omsättningstillgångar 4 015 3 714 2 787 2 246 2 439 2 344 2 469 2 507 3 030 2 878
Tillgångar 4 035 3 781 2 846 2 319 2 543 2 421 2 562 2 622 3 212 3 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 819 1 050 982 680 547 501 627 363 474 360
Obeskattade reserver 373 223 224 34 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 325 1 300 0 307 508 609 568 0 85 399
Kortfristiga skulder 1 518 1 207 1 642 1 299 1 487 1 312 1 366 2 259 2 653 2 369
Skulder och eget kapital 4 035 3 781 2 846 2 319 2 543 2 421 2 562 2 622 3 212 3 128
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 225 155 54 324 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 361 1 222 1 098 915 1 479 1 342 1 309 1 296 1 350 1 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 487 430 368 311 371 559 575 598 827 704
Utdelning till aktieägare 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 977 14 564 11 748 9 108 7 692 9 064 11 021 10 515 13 258 10 612
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 5 5 5 5 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 496 2 427 1 958 1 822 1 538 1 813 2 204 1 753 2 210 1 516
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 281 248 256 364 438 403 326 424 352
Rörelseresultat, EBITDA 1 206 1 483 819 195 67 -55 337 -14 177 -225
Nettoomsättningförändring 2,84% 23,97% 28,99% 18,41% -15,14% -17,76% 4,81% -20,69% 24,93% -%
Du Pont-modellen 29,32% 37,08% 27,27% 9,01% 2,56% -4,17% 11,83% -2,40% 4,14% -7,61%
Vinstmarginal 7,90% 9,63% 6,61% 2,29% 0,85% -1,11% 2,75% -0,60% 1,00% -2,24%
Bruttovinstmarginal 40,74% 40,32% 41,69% 39,40% 41,76% 37,40% 34,37% 30,24% 33,78% 33,65%
Rörelsekapital/omsättning 16,67% 17,21% 9,75% 10,40% 12,38% 11,39% 10,01% 2,36% 2,84% 4,80%
Soliditet 52,29% 32,37% 40,64% 30,40% 21,51% 20,69% 24,47% 13,84% 14,76% 11,51%
Kassalikviditet 67,26% 73,07% 33,74% 31,02% 43,44% 54,42% 56,22% 61,93% 50,36% 51,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...