Visa allt om Ibrix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 49 30 89 43 205 55 50 0 25
Övrig omsättning - - - - - - - - 63 55
Rörelseresultat (EBIT) -32 -9 -4 2 -34 90 -2 10 20 32
Resultat efter finansnetto -31 -8 -2 5 -34 91 -2 10 20 30
Årets resultat -31 -8 -2 2 -9 46 -3 10 20 30
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Omsättningstillgångar 79 147 152 194 221 312 155 148 135 188
Tillgångar 79 147 152 194 221 312 155 148 135 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 91 99 101 99 122 76 79 69 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 57 53 93 123 165 79 69 66 150
Skulder och eget kapital 79 147 152 194 221 312 155 148 135 201
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Omsättning 0 49 30 89 43 205 55 50 63 80
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 49 30 89 43 205 55 50 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 10 8 29 16 34 18 13 - -
Rörelseresultat, EBITDA -32 -9 -4 2 -34 90 -2 10 20 38
Nettoomsättningförändring -100,00% 63,33% -66,29% 106,98% -79,02% 272,73% 10,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -5,44% -1,32% 3,09% -15,38% 29,17% 0,65% 6,76% -% 15,92%
Vinstmarginal -% -16,33% -6,67% 6,74% -79,07% 44,39% 1,82% 20,00% -% 128,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 183,67% 330,00% 113,48% 227,91% 71,71% 138,18% 158,00% -% 152,00%
Soliditet 75,95% 61,90% 65,13% 52,06% 44,80% 45,01% 49,03% 53,38% 51,11% 25,37%
Kassalikviditet 395,00% 257,89% 286,79% 208,60% 179,67% 189,09% 196,20% 214,49% 204,55% 125,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...