Visa allt om Ibrix AB
Visa allt om Ibrix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 49 30 89 43 205 55 50 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 63
Rörelseresultat (EBIT) -9 -32 -9 -4 2 -34 90 -2 10 20
Resultat efter finansnetto -9 -31 -8 -2 5 -34 91 -2 10 20
Årets resultat -9 -31 -8 -2 2 -9 46 -3 10 20
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 52 79 147 152 194 221 312 155 148 135
Tillgångar 52 79 147 152 194 221 312 155 148 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 60 91 99 101 99 122 76 79 69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 20 57 53 93 123 165 79 69 66
Skulder och eget kapital 52 79 147 152 194 221 312 155 148 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Omsättning 0 0 49 30 89 43 205 55 50 63
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 49 30 89 43 205 55 50 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 2 10 8 29 16 34 18 13 -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -32 -9 -4 2 -34 90 -2 10 20
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 63,33% -66,29% 106,98% -79,02% 272,73% 10,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -5,44% -1,32% 3,09% -15,38% 29,17% 0,65% 6,76% -%
Vinstmarginal -% -% -16,33% -6,67% 6,74% -79,07% 44,39% 1,82% 20,00% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 183,67% 330,00% 113,48% 227,91% 71,71% 138,18% 158,00% -%
Soliditet 96,15% 75,95% 61,90% 65,13% 52,06% 44,80% 45,01% 49,03% 53,38% 51,11%
Kassalikviditet 2 600,00% 395,00% 257,89% 286,79% 208,60% 179,67% 189,09% 196,20% 214,49% 204,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...