Visa allt om Mattias Markström Entreprenad AB
Visa allt om Mattias Markström Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 915 3 380 3 589 4 277 3 142 2 522 1 818 1 412 1 497 1 347
Övrig omsättning 193 1 011 44 - 632 60 - 215 70 -
Rörelseresultat (EBIT) 145 1 017 -488 366 970 305 213 100 217 19
Resultat efter finansnetto 186 1 058 -465 375 978 328 237 129 237 26
Årets resultat 225 348 56 128 255 131 109 91 267 109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 544 1 533 1 880 3 265 1 723 1 321 1 144 621 512 804
Omsättningstillgångar 2 086 2 037 2 200 2 018 1 898 1 132 826 847 953 795
Tillgångar 3 629 3 570 4 080 5 283 3 621 2 453 1 969 1 468 1 465 1 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 176 1 101 853 947 959 824 793 784 803 627
Obeskattade reserver 1 408 1 531 932 1 472 1 273 643 496 424 412 536
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 740 629 1 322 1 943 916 527 417 128 36 190
Kortfristiga skulder 305 309 972 921 473 459 263 133 214 246
Skulder och eget kapital 3 629 3 570 4 080 5 283 3 621 2 453 1 969 1 468 1 465 1 598
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 360 360 340 300 302 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 668 741 565 0 82 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 198 301 347 251 185 209 139 127 118 90
Utdelning till aktieägare 150 150 100 150 140 120 100 100 110 90
Omsättning 3 108 4 391 3 633 4 277 3 774 2 582 1 818 1 627 1 567 1 347
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 915 1 690 1 795 2 139 3 142 2 522 1 818 1 412 1 497 1 347
Personalkostnader per anställd (tkr) 622 486 565 425 567 665 480 433 427 390
Rörelseresultat, EBITDA 705 1 684 432 1 106 1 421 614 445 503 570 392
Nettoomsättningförändring -13,76% -5,82% -16,09% 36,12% 24,58% 38,72% 28,75% -5,68% 11,14% -%
Du Pont-modellen 5,59% 30,64% -9,66% 8,50% 28,28% 14,23% 12,54% 9,47% 17,20% 3,38%
Vinstmarginal 6,96% 32,37% -10,98% 10,50% 32,59% 13,84% 13,59% 9,84% 16,83% 4,01%
Bruttovinstmarginal 45,52% 54,76% 52,97% 52,93% 53,06% 55,11% 75,91% 78,61% 82,10% 82,41%
Rörelsekapital/omsättning 61,10% 51,12% 34,22% 25,65% 45,35% 26,69% 30,97% 50,57% 49,37% 40,76%
Soliditet 62,67% 64,29% 38,72% 38,46% 52,39% 52,91% 58,84% 74,20% 75,06% 63,39%
Kassalikviditet 683,93% 659,22% 226,34% 219,11% 401,27% 246,62% 314,07% 636,84% 445,33% 323,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...