Visa allt om Viskadalens Djurklinik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 229 24 229 18 635 16 570 15 456 14 400 13 904 13 005 10 882 8 273
Övrig omsättning 165 393 262 226 179 395 79 80 82 101
Rörelseresultat (EBIT) 3 191 4 331 2 185 2 133 2 469 1 678 2 426 2 383 2 193 1 368
Resultat efter finansnetto 3 202 4 328 2 224 2 152 2 453 1 677 2 417 2 437 2 222 1 380
Årets resultat 1 874 2 503 2 154 1 192 1 807 1 270 1 834 1 669 1 525 997
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 255 10 356 10 913 8 055 8 386 7 468 4 908 5 220 2 585 2 081
Omsättningstillgångar 7 452 5 170 1 967 4 980 2 373 2 691 2 927 1 565 2 009 1 879
Tillgångar 19 707 15 526 12 881 13 035 10 760 10 159 7 835 6 784 4 595 3 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 242 11 367 9 365 9 711 8 519 6 713 5 443 4 109 3 071 2 041
Obeskattade reserver 2 350 1 555 437 981 450 450 500 579 468 375
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 144 144 89 89 18 18 18 18 0
Kortfristiga skulder 4 115 2 459 2 935 2 255 1 702 2 979 1 874 2 079 1 038 1 544
Skulder och eget kapital 19 707 15 526 12 881 13 035 10 760 10 159 7 835 6 784 4 595 3 960
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 522 511 480 455 410 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 724 6 582 4 620 4 677 3 658 3 291 2 801 2 825 2 087 1 657
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 963 2 290 1 762 1 744 1 345 1 183 961 1 181 825 670
Utdelning till aktieägare 3 000 0 500 0 0 0 0 500 630 495
Omsättning 28 394 24 622 18 897 16 796 15 635 14 795 13 983 13 085 10 964 8 374
Nyckeltal
Antal anställda 33 21 19 14 14 14 12 12 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 855 1 154 981 1 184 1 104 1 029 1 159 1 084 1 209 1 379
Personalkostnader per anställd (tkr) 364 437 375 469 402 365 366 384 388 460
Rörelseresultat, EBITDA 4 396 5 520 3 281 3 059 3 328 2 355 3 276 3 009 2 757 1 855
Nettoomsättningförändring 16,51% 30,02% 12,46% 7,21% 7,33% 3,57% 6,91% 19,51% 31,54% -%
Du Pont-modellen 16,25% 27,91% 17,44% 16,52% 23,05% 16,55% 30,96% 35,94% 48,55% 34,87%
Vinstmarginal 11,34% 17,89% 12,05% 12,99% 16,05% 11,67% 17,45% 18,75% 20,50% 16,69%
Bruttovinstmarginal 66,58% 67,60% 72,40% 73,92% 75,23% 72,18% 74,46% 76,10% 74,35% 74,73%
Rörelsekapital/omsättning 11,82% 11,19% -5,19% 16,45% 4,34% -2,00% 7,57% -3,95% 8,92% 4,05%
Soliditet 76,50% 81,02% 75,35% 80,05% 82,26% 69,34% 74,17% 66,71% 74,17% 58,36%
Kassalikviditet 147,14% 146,12% 15,13% 190,91% 102,29% 67,57% 126,95% 49,74% 160,50% 107,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...