Visa allt om Nikes Taxi AB
Visa allt om Nikes Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 51 11 0 0 0 5 476 6 230 3 902 2 945 2 563
Övrig omsättning - - - - 87 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 42 11 -1 -4 -7 -188 169 184 479 162
Resultat efter finansnetto 42 11 -1 -4 -8 -196 156 151 427 53
Årets resultat 33 11 -1 -4 -8 -151 77 116 427 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 48 67 85 1 576
Omsättningstillgångar 57 13 0 0 4 121 1 236 556 471 227
Tillgångar 57 13 0 0 4 169 1 303 641 472 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 10 -1 -1 3 12 183 105 -31 -458
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 294
Kortfristiga skulder 14 2 0 0 0 157 1 076 535 502 967
Skulder och eget kapital 57 13 0 0 4 169 1 303 641 472 803
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 198 196 0 85 708
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 63 66 1 22 274
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 51 11 0 0 87 5 476 6 230 3 902 2 945 2 563
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 5 476 6 230 - 2 945 513
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 262 263 - 108 243
Rörelseresultat, EBITDA 42 11 -1 -4 -7 -170 187 191 494 426
Nettoomsättningförändring 363,64% -% -% -% -100,00% -12,10% 59,66% 32,50% 14,90% -%
Du Pont-modellen 73,68% 84,62% -% -% -% -111,24% 12,97% 28,71% 102,97% 20,17%
Vinstmarginal 82,35% 100,00% -% -% -% -3,43% 2,71% 4,72% 16,50% 6,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 84,31% 100,00% -% -% -% -0,66% 2,57% 0,54% -1,05% -28,87%
Soliditet 75,44% 76,92% -% -% 75,00% 7,10% 16,59% 16,38% -6,57% -57,04%
Kassalikviditet 407,14% 650,00% -% -% -% 77,07% 114,87% 103,93% 93,82% 23,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...