Visa allt om Begravningsarrangören Sverige AB
Visa allt om Begravningsarrangören Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -1 -9 -13 -21
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 -9 -13 -20
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 -9 -13 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 0 4 8
Omsättningstillgångar 2 2 2 3 112 112 112 113 123 129
Tillgångar 1 056 1 056 1 056 1 057 1 166 1 166 1 166 113 126 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 108 108 107 107 107 108 108 116 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 943 943 943 945 1 054 1 054 1 054 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 5 5 5 5 5 9 8
Skulder och eget kapital 1 056 1 056 1 056 1 057 1 166 1 166 1 166 113 126 137
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 -1 -5 -8 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -14,60%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -666,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -266,67%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 4 033,33%
Soliditet 10,23% 10,23% 10,23% 10,12% 9,18% 9,18% 9,26% 95,58% 92,06% 94,16%
Kassalikviditet 40,00% 40,00% 40,00% 60,00% 2 240,00% 2 240,00% 2 240,00% 2 260,00% 1 366,67% 1 612,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...