Visa allt om Storviks Entreprenad & Reparation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 882 588 1 130 2 178 2 528 2 370 1 255 2 958 2 490 2 406
Övrig omsättning - 108 - 195 - - - - - 57
Rörelseresultat (EBIT) -37 -166 21 211 19 442 -262 98 36 49
Resultat efter finansnetto -58 -187 9 206 1 415 -285 91 25 37
Årets resultat -58 -187 64 109 11 335 -241 45 27 18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 299 350 43 200 332 399 184 247 220
Omsättningstillgångar 157 115 199 580 318 566 204 326 529 459
Tillgångar 382 414 550 624 517 898 604 510 776 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 110 297 283 174 283 -53 228 183 156
Obeskattade reserver 0 0 0 74 20 40 0 44 19 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 201 213 127 0 0 124 297 21 42 0
Kortfristiga skulder 129 91 125 266 323 451 359 216 531 486
Skulder och eget kapital 382 414 550 624 517 898 604 510 776 678
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 428 381 594 420 462
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 317 264 443 894 1 001 375 124 434 450 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 110 180 318 306 252 184 362 316 333
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 120 0 40 0 0
Omsättning 882 696 1 130 2 373 2 528 2 370 1 255 2 958 2 490 2 463
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 441 294 565 726 632 593 418 740 623 602
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 188 265 426 328 257 231 330 298 327
Rörelseresultat, EBITDA 62 -68 132 242 150 578 -122 186 138 143
Nettoomsättningförändring 50,00% -47,96% -48,12% -13,84% 6,67% 88,84% -57,57% 18,80% 3,49% -%
Du Pont-modellen -9,69% -40,10% 3,82% 33,81% 3,68% 49,22% -43,38% 19,22% 4,77% 7,23%
Vinstmarginal -4,20% -28,23% 1,86% 9,69% 0,75% 18,65% -20,88% 3,31% 1,49% 2,04%
Bruttovinstmarginal 85,15% 70,92% 86,73% 80,62% 80,97% 89,37% 85,34% 79,92% 79,36% 79,01%
Rörelsekapital/omsättning 3,17% 4,08% 6,55% 14,42% -0,20% 4,85% -12,35% 3,72% -0,08% -1,12%
Soliditet 13,61% 26,57% 54,00% 54,09% 36,51% 34,80% -8,77% 50,92% 25,35% 26,83%
Kassalikviditet 121,71% 126,37% 159,20% 218,05% 98,45% 125,50% 56,82% 150,93% 99,62% 94,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...