Visa allt om Skärgårdsbyggarna i Östergötland AB
Visa allt om Skärgårdsbyggarna i Östergötland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 313 0 1 704 2 778 2 431 2 416 1 509 1 469 988
Övrig omsättning - 1 - 371 - 18 6 202 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -13 74 -79 523 -491 4 28 38 60 24
Resultat efter finansnetto -14 74 -82 491 -531 -16 1 10 28 3
Årets resultat -14 54 -108 491 -531 -16 0 10 31 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 305 624 419 446 291 444
Omsättningstillgångar 85 102 218 360 501 195 646 391 235 207
Tillgångar 85 102 218 361 806 819 1 065 837 526 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 10 -44 64 -427 104 130 130 120 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 144 435 434 415 346 303 469
Kortfristiga skulder 13 92 262 152 798 281 520 361 103 92
Skulder och eget kapital 85 102 218 361 806 819 1 065 837 526 651
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 98 115 197 295 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 317 564 337 135 0 0 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 1 95 143 113 93 104 151 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 314 0 2 075 2 778 2 449 2 422 1 711 1 471 988
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 2 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 313 - 852 926 810 1 208 755 735 494
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 207 142 183 172 153 224 173
Rörelseresultat, EBITDA -13 74 -79 523 -102 54 63 213 183 102
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -38,66% 14,27% 0,62% 60,11% 2,72% 48,68% -%
Du Pont-modellen -% 72,55% -% 144,88% -60,92% 0,49% 2,63% 4,66% 11,41% 3,69%
Vinstmarginal -% 23,64% -% 30,69% -17,67% 0,16% 1,16% 2,58% 4,08% 2,43%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 58,63% 39,06% 44,84% 23,88% 31,68% 61,95% 66,19%
Rörelsekapital/omsättning -% 3,19% -% 12,21% -10,69% -3,54% 5,22% 1,99% 8,99% 11,64%
Soliditet 83,53% 9,80% -20,18% 17,73% -52,98% 12,70% 12,21% 15,53% 22,81% 13,67%
Kassalikviditet 653,85% 110,87% 3,05% 236,84% 48,62% 34,16% 79,62% 62,33% 228,16% 194,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...