Visa allt om DLL Gruppen AB
Visa allt om DLL Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 146 3 541 3 640 3 397 3 168 998 689 952 928 829
Övrig omsättning - - 7 - 1 - 5 1 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 59 100 90 248 88 -9 -4 20 158 5
Resultat efter finansnetto 70 96 90 248 88 -9 -6 18 47 4
Årets resultat 36 50 55 136 55 -9 2 12 -1 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 6 58 77 47 30 77 32 127
Omsättningstillgångar 970 1 116 1 212 932 1 027 380 134 241 169 182
Tillgångar 970 1 119 1 218 989 1 104 427 163 318 201 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 435 399 348 294 158 103 112 120 109 109
Obeskattade reserver 138 118 90 73 9 0 0 10 10 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 398 603 780 623 937 324 52 188 83 194
Skulder och eget kapital 970 1 119 1 218 989 1 104 427 163 318 201 309
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 235 282 341 197 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 164 1 225 1 156 1 010 918 49 18 13 7 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 526 552 509 410 374 108 92 113 60 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 3 146 3 541 3 647 3 397 3 169 998 694 953 961 829
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 049 1 180 1 213 1 699 1 584 998 689 952 928 829
Personalkostnader per anställd (tkr) 568 604 559 722 652 396 395 474 266 277
Rörelseresultat, EBITDA 62 103 93 268 107 -3 9 31 166 13
Nettoomsättningförändring -11,16% -2,72% 7,15% 7,23% 217,43% 44,85% -27,63% 2,59% 11,94% -%
Du Pont-modellen 7,22% 8,94% 7,39% 25,08% 7,97% -2,11% -2,45% 6,60% 23,38% 1,62%
Vinstmarginal 2,23% 2,82% 2,47% 7,30% 2,78% -0,90% -0,58% 2,21% 5,06% 0,60%
Bruttovinstmarginal 66,82% 65,24% 57,55% 59,76% 54,32% 60,32% 77,07% 68,80% 61,85% 58,75%
Rörelsekapital/omsättning 18,18% 14,49% 11,87% 9,10% 2,84% 5,61% 11,90% 5,57% 9,27% -1,45%
Soliditet 55,94% 43,88% 34,33% 35,17% 14,91% 24,12% 68,71% 40,00% 57,81% 36,67%
Kassalikviditet 241,21% 183,25% 154,10% 147,99% 108,54% 111,73% 228,85% 121,81% 196,39% 88,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...