Visa allt om Stickybit AB
Visa allt om Stickybit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 996 10 221 9 515 10 660 10 357 10 400 11 878 12 704 13 044 10 894
Övrig omsättning 3 38 - 19 8 84 16 2 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 232 -304 676 477 631 -751 520 2 092 1 051 1 566
Resultat efter finansnetto 210 -336 640 448 612 -773 496 2 057 1 252 1 529
Årets resultat 214 -335 490 318 600 -754 40 1 458 979 1 072
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 147 239 279 373 223 351 493 720 708
Omsättningstillgångar 5 253 5 520 4 979 5 313 4 080 4 440 5 720 5 915 5 592 4 182
Tillgångar 5 338 5 668 5 218 5 592 4 453 4 663 6 071 6 409 6 312 4 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 577 1 362 1 697 1 922 1 604 1 004 1 757 1 717 2 579 1 689
Obeskattade reserver 46 50 51 63 73 60 80 95 115 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 716 4 255 3 470 3 607 2 776 3 598 4 234 4 597 3 617 3 023
Skulder och eget kapital 5 338 5 668 5 218 5 592 4 453 4 663 6 071 6 409 6 312 4 891
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 281 1 126 1 120 1 060 256 1 097 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 4 983 5 566 4 747 4 566 4 436 5 251 5 395 5 283 5 190 4 097
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 0
Sociala kostnader 2 251 2 376 2 109 2 400 2 490 2 908 2 715 2 579 2 844 2 028
Utdelning till aktieägare 185 0 0 715 0 0 0 0 2 320 90
Omsättning 9 999 10 259 9 515 10 679 10 365 10 484 11 894 12 706 13 048 10 894
Nyckeltal
Antal anställda 13 15 13 16 17 18 19 18 14 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 769 681 732 666 609 578 625 706 932 605
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 541 543 532 486 526 493 471 674 378
Rörelseresultat, EBITDA 294 -241 766 573 761 -591 720 2 335 1 325 1 792
Nettoomsättningförändring -2,20% 7,42% -10,74% 2,93% -0,41% -12,44% -6,50% -2,61% 19,74% -%
Du Pont-modellen 4,38% -5,36% 12,96% 8,69% 14,35% -16,06% 8,63% 33,20% 20,63% 32,02%
Vinstmarginal 2,34% -2,97% 7,10% 4,56% 6,17% -7,20% 4,41% 16,75% 9,98% 14,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,38% 12,38% 15,86% 16,00% 12,59% 8,10% 12,51% 10,37% 15,14% 10,64%
Soliditet 30,22% 24,72% 33,28% 35,20% 37,23% 22,48% 29,91% 27,86% 42,17% 37,15%
Kassalikviditet 141,36% 129,73% 143,49% 147,30% 146,97% 123,40% 135,10% 128,67% 154,60% 138,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...