Visa allt om R.A. Tjänst i Ed AB
Visa allt om R.A. Tjänst i Ed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 91 81 70 81 80 78 94 74 79 69
Övrig omsättning - - - - - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 49 20 -5 43 59 60 35 4 10
Resultat efter finansnetto 61 111 56 8 27 43 61 36 5 11
Årets resultat 45 64 42 15 6 16 34 20 4 11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 122 90 68
Omsättningstillgångar 974 792 726 493 235 226 203 27 24 42
Tillgångar 974 792 726 493 235 226 203 149 114 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 208 194 191 176 171 155 121 101 97
Obeskattade reserver 79 78 48 41 49 38 23 8 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 7 2 1 4 2 2 0 1 1
Kortfristiga skulder 638 501 482 260 6 15 23 20 12 12
Skulder och eget kapital 974 792 726 493 235 226 203 149 114 110
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 1 2 1 12 22
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 5 9 9 5 0 0 0 4 7
Utdelning till aktieägare 100 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 91 81 70 81 80 84 94 74 79 69
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 62 49 20 38 43 59 60 36 5 14
Nettoomsättningförändring 12,35% 15,71% -13,58% 1,25% 2,56% -17,02% 27,03% -6,33% 14,49% -%
Du Pont-modellen 8,73% 17,55% 10,61% 2,03% 18,30% 26,11% 30,05% 24,16% 4,39% 10,00%
Vinstmarginal 93,41% 171,60% 110,00% 12,35% 53,75% 75,64% 64,89% 48,65% 6,33% 15,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 369,23% 359,26% 348,57% 287,65% 286,25% 270,51% 191,49% 9,46% 15,19% 43,48%
Soliditet 32,20% 33,94% 31,88% 45,23% 90,26% 88,06% 84,70% 85,17% 88,60% 88,18%
Kassalikviditet 152,66% 158,08% 150,62% 189,62% 3 916,67% 1 506,67% 882,61% 135,00% 200,00% 350,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...