Visa allt om R.A. Tjänst i Ed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 81 70 81 80 78 94 74 79 69 146
Övrig omsättning - - - - 6 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 20 -5 43 59 60 35 4 10 11
Resultat efter finansnetto 111 56 8 27 43 61 36 5 11 12
Årets resultat 64 42 15 6 16 34 20 4 11 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 122 90 68 32
Omsättningstillgångar 792 726 493 235 226 203 27 24 42 65
Tillgångar 792 726 493 235 226 203 149 114 110 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 194 191 176 171 155 121 101 97 86
Obeskattade reserver 78 48 41 49 38 23 8 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 2 1 4 2 2 0 1 1 0
Kortfristiga skulder 501 482 260 6 15 23 20 12 12 11
Skulder och eget kapital 792 726 493 235 226 203 149 114 110 97
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 1 2 1 12 22 40
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 9 9 5 0 0 0 4 7 18
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 81 70 81 80 84 94 74 79 69 146
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 146
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 62
Rörelseresultat, EBITDA 49 20 38 43 59 60 36 5 14 18
Nettoomsättningförändring 15,71% -13,58% 1,25% 2,56% -17,02% 27,03% -6,33% 14,49% -52,74% -%
Du Pont-modellen 17,55% 10,61% 2,03% 18,30% 26,11% 30,05% 24,16% 4,39% 10,00% 12,37%
Vinstmarginal 171,60% 110,00% 12,35% 53,75% 75,64% 64,89% 48,65% 6,33% 15,94% 8,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,32%
Rörelsekapital/omsättning 359,26% 348,57% 287,65% 286,25% 270,51% 191,49% 9,46% 15,19% 43,48% 36,99%
Soliditet 33,94% 31,88% 45,23% 90,26% 88,06% 84,70% 85,17% 88,60% 88,18% 88,66%
Kassalikviditet 158,08% 150,62% 189,62% 3 916,67% 1 506,67% 882,61% 135,00% 200,00% 350,00% 590,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...