Visa allt om Homelight i Stockholm AB
Visa allt om Homelight i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 941 5 977 3 929 4 662 5 134 4 874 4 310 6 271 5 134 3 870
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 182 407 -101 -409 307 187 135 850 513 155
Resultat efter finansnetto 175 394 -125 -428 306 186 136 850 509 151
Årets resultat 101 229 3 1 179 108 76 445 269 77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 144 178 252 249 90 101 101 33 40
Omsättningstillgångar 2 797 2 483 1 984 2 230 2 383 2 281 2 064 2 236 1 714 1 287
Tillgångar 2 884 2 626 2 161 2 482 2 632 2 370 2 165 2 337 1 746 1 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 114 1 013 784 782 780 1 001 893 937 582 351
Obeskattade reserver 182 138 37 166 600 542 510 483 258 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 60 120 180 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 588 1 416 1 220 1 354 1 252 827 762 917 907 850
Skulder och eget kapital 2 884 2 626 2 161 2 482 2 632 2 370 2 165 2 337 1 746 1 328
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 150 96 25 560 671 672 772 692 620
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 813 389 459 523 116 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 278 211 203 193 269 293 293 332 291 277
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 400 0 120 90 38
Omsättning 5 941 5 977 3 929 4 662 5 134 4 874 4 310 6 271 5 134 3 870
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 980 1 992 1 310 1 554 2 567 2 437 2 155 3 136 2 567 1 290
Personalkostnader per anställd (tkr) 381 257 252 263 498 500 499 572 509 307
Rörelseresultat, EBITDA 246 475 -27 -337 356 232 177 866 530 174
Nettoomsättningförändring -0,60% 52,13% -15,72% -9,19% 5,33% 13,09% -31,27% 22,15% 32,66% -%
Du Pont-modellen 6,31% 15,50% -4,67% -16,48% 11,70% 7,89% 6,33% 36,54% 29,44% 11,67%
Vinstmarginal 3,06% 6,81% -2,57% -8,77% 6,00% 3,84% 3,18% 13,62% 10,01% 4,01%
Bruttovinstmarginal 41,12% 38,60% 43,27% 39,96% 40,69% 38,59% 41,04% 40,82% 40,05% 41,81%
Rörelsekapital/omsättning 20,35% 17,85% 19,45% 18,79% 22,03% 29,83% 30,21% 21,03% 15,72% 11,29%
Soliditet 43,55% 42,67% 37,61% 36,44% 46,44% 59,09% 58,61% 54,97% 43,97% 33,32%
Kassalikviditet 54,09% 52,75% 43,77% 60,56% 78,83% 135,91% 124,28% 135,99% 105,84% 66,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...