Visa allt om EBO Medicinkonsult AB
Visa allt om EBO Medicinkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 008 1 131 1 072 1 139 1 209 471 0 - 2 189 2 088
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 323 455 294 274 402 210 -40 - -1 293
Resultat efter finansnetto 317 448 286 267 400 213 -133 - -147 156
Årets resultat 184 264 183 163 263 202 -37 - 14 103
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 9 42 109 180 253 23 9 - 242 703
Omsättningstillgångar 1 136 1 087 827 836 722 545 455 - 655 446
Tillgångar 1 145 1 129 937 1 017 975 568 464 - 897 1 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 594 620 513 486 473 353 279 - 532 628
Obeskattade reserver 400 320 210 160 103 10 0 - 105 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Långfristiga skulder 63 93 122 150 177 0 0 - 169 169
Kortfristiga skulder 89 96 92 222 222 205 185 - 91 84
Skulder och eget kapital 1 145 1 129 937 1 017 975 568 464 - 897 1 149
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 44 390 134 0 - 420 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 367 401 0 48 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 159 179 41 208 69 0 - 369 373
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 150 143 128 - 120 110
Omsättning 1 008 1 131 1 072 1 139 1 209 471 0 - 2 189 2 088
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 0 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 131 1 072 1 139 1 209 471 - - 2 189 2 088
Personalkostnader per anställd (tkr) - 486 575 657 655 208 - - 801 806
Rörelseresultat, EBITDA 356 522 364 347 441 212 -36 - 69 369
Nettoomsättningförändring -10,88% 5,50% -5,88% -5,79% 156,69% -% -% -% 4,84% -%
Du Pont-modellen 28,21% 40,30% 31,48% 27,24% 41,64% 37,50% -% -% -14,27% 19,76%
Vinstmarginal 32,04% 40,23% 27,52% 24,32% 33,58% 45,22% -% -% -5,85% 10,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 103,87% 87,62% 68,56% 53,91% 41,36% 72,19% -% -% 25,77% 17,34%
Soliditet 79,13% 77,02% 72,23% 60,06% 56,30% 63,45% 60,13% -% 67,74% 71,45%
Kassalikviditet 1 276,40% 1 132,29% 898,91% 376,58% 325,23% 265,85% 245,95% -% 719,78% 530,95%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...