Visa allt om Draper Europe AB
Visa allt om Draper Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 67 182 60 306 54 166 56 127 44 762 46 574 42 084 49 124 49 514 48 158
Övrig omsättning 424 437 492 466 645 563 499 577 105 62
Rörelseresultat (EBIT) -1 634 -1 894 -6 168 -5 468 1 481 907 543 3 447 -4 333 -239
Resultat efter finansnetto -1 642 -1 987 -6 388 -5 461 1 624 935 570 3 560 -4 345 -218
Årets resultat -1 642 -1 987 -6 388 -5 461 1 184 738 570 3 560 -4 345 -218
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 894 12 758 16 356 17 210 8 215 1 240 1 815 2 516 1 856 3 471
Omsättningstillgångar 22 423 20 705 20 366 23 580 25 762 25 171 26 414 24 769 22 567 20 383
Tillgångar 32 317 33 463 36 722 40 790 33 977 26 411 28 229 27 285 24 423 23 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 975 22 617 23 279 21 959 26 709 20 165 19 427 20 857 17 296 17 455
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 277 5 136 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 342 10 846 10 166 13 695 7 268 6 246 8 802 6 428 7 127 6 399
Skulder och eget kapital 32 317 33 463 36 722 40 790 33 977 26 411 28 229 27 285 24 423 23 854
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 104 1 153 1 257 1 167 884 1 151
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 78 - - - -
Löner till övriga anställda 13 411 13 532 13 251 14 810 8 961 8 125 7 326 7 856 9 201 8 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 6 200 5 355 5 302 5 876 4 050 3 936 3 683 3 598 3 677 3 591
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 606 60 743 54 658 56 593 45 407 47 137 42 583 49 701 49 619 48 220
Nyckeltal
Antal anställda 37 36 35 36 26 25 24 26 34 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 816 1 675 1 548 1 559 1 722 1 863 1 754 1 889 1 456 1 459
Personalkostnader per anställd (tkr) 539 535 548 588 556 535 522 519 417 409
Rörelseresultat, EBITDA 1 949 1 835 -2 354 -2 718 2 172 1 644 1 566 4 458 -891 2 108
Nettoomsättningförändring 11,40% 11,34% -3,49% 25,39% -3,89% 10,67% -14,33% -0,79% 2,82% -%
Du Pont-modellen -5,05% -5,66% -16,78% -13,22% 4,79% 3,55% 2,03% 13,05% -17,58% -0,91%
Vinstmarginal -2,43% -3,14% -11,38% -9,61% 3,64% 2,01% 1,36% 7,25% -8,67% -0,45%
Bruttovinstmarginal 50,28% 51,41% 49,74% 54,37% 55,03% 50,99% 50,89% 52,96% 48,46% 50,11%
Rörelsekapital/omsättning 16,49% 16,35% 18,83% 17,61% 41,32% 40,63% 41,85% 37,34% 31,18% 29,04%
Soliditet 64,90% 67,59% 63,39% 53,83% 78,61% 76,35% 68,82% 76,44% 70,82% 73,17%
Kassalikviditet 98,81% 91,44% 84,69% 77,71% 244,18% 287,96% 212,94% 270,60% 173,50% 196,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...