Visa allt om Skidsta Hus AB
Visa allt om Skidsta Hus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 166 765 130 329 122 315 123 043 145 660 148 762 147 883 174 055 175 662 137 515
Övrig omsättning 508 1 074 719 1 034 1 405 2 013 977 1 306 1 390 835
Rörelseresultat (EBIT) 9 799 5 449 1 948 2 186 4 040 5 440 6 766 13 053 13 120 9 902
Resultat efter finansnetto 9 531 5 190 1 660 1 822 3 822 5 317 7 678 13 142 13 389 9 920
Årets resultat 7 404 4 014 1 231 1 830 2 739 3 828 5 822 9 547 9 583 7 097
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 423 6 954 5 464 5 864 5 827 5 472 5 085 6 003 5 045 2 532
Omsättningstillgångar 48 797 38 982 35 125 39 726 38 960 44 903 47 018 47 129 44 184 37 043
Tillgångar 56 220 45 936 40 589 45 590 44 787 50 375 52 103 53 132 49 229 39 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 776 15 371 12 325 13 094 13 263 17 224 19 795 21 173 18 426 13 842
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 345 2 160 2 377 2 822 3 372 3 540 3 201 3 166 2 556 0
Långfristiga skulder 4 394 0 0 0 0 0 5 516 4 428 546 889
Kortfristiga skulder 30 705 28 405 25 887 29 674 28 152 29 611 23 591 24 365 27 701 23 103
Skulder och eget kapital 56 220 45 936 40 589 45 590 44 787 50 375 52 103 53 132 49 229 39 575
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 673 1 710 - 1 638 1 563 1 533 1 527 1 418 2 068 1 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 138 12 792 13 704 12 743 14 921 13 955 13 088 15 101 14 230 11 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 433 5 576 5 278 5 435 6 121 5 869 5 433 6 116 6 529 4 574
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 167 273 131 403 123 034 124 077 147 065 150 775 148 860 175 361 177 052 138 350
Nyckeltal
Antal anställda 48 42 41 43 53 53 50 59 56 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 474 3 103 2 983 2 861 2 748 2 807 2 958 2 950 3 137 2 989
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 501 474 468 440 417 406 391 418 382
Rörelseresultat, EBITDA 10 442 6 014 2 611 2 930 4 775 6 351 7 848 14 205 13 786 10 480
Nettoomsättningförändring 27,96% 6,55% -0,59% -15,53% -2,09% 0,59% -15,04% -0,91% 27,74% -%
Du Pont-modellen 17,43% 12,02% 5,03% 5,05% 9,36% 10,88% 15,07% 25,24% 27,44% 25,36%
Vinstmarginal 5,88% 4,24% 1,67% 1,87% 2,88% 3,68% 5,31% 7,70% 7,69% 7,30%
Bruttovinstmarginal 40,09% 35,95% 35,07% 36,52% 36,33% 36,40% 34,87% 35,58% 34,96% 35,63%
Rörelsekapital/omsättning 10,85% 8,12% 7,55% 8,17% 7,42% 10,28% 15,84% 13,08% 9,38% 10,14%
Soliditet 33,40% 33,46% 30,37% 28,72% 29,61% 34,19% 37,99% 39,85% 37,43% 38,14%
Kassalikviditet 104,53% 81,84% 84,08% 82,67% 82,28% 101,40% 137,29% 130,12% 104,58% 120,30%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 61 18 -48 -26 -14 -12 -19 254 266
Resultat efter finansnetto 10 929 4 009 1 965 900 1 323 6 686 6 986 7 983 7 040 5 192
Årets resultat 10 999 4 016 2 010 901 1 408 6 709 6 988 7 979 6 939 5 104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 483 9 925 9 951 10 235 9 889 9 810 9 159 9 475 7 784 5 817
Omsättningstillgångar 4 199 168 129 78 130 1 229 1 595 1 486 2 010 2 397
Tillgångar 14 682 10 093 10 080 10 313 10 019 11 039 10 754 10 961 9 794 8 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 570 6 571 3 521 3 511 4 515 9 807 9 498 9 710 8 530 6 592
Obeskattade reserver 0 0 0 48 48 135 158 158 158 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
Kortfristiga skulder 62 2 472 5 509 5 704 4 406 47 48 43 56 463
Skulder och eget kapital 14 682 10 093 10 080 10 313 10 019 11 039 10 754 10 961 9 794 8 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 8 000 4 000 0 1 000 1 400 6 700 6 400 7 200 6 800 5 000
Omsättning 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 286 306 302 293 282 306 304 297 315 322
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 74,79% 40,24% 20,02% 9,23% 13,72% 60,57% 64,98% 72,83% 72,02% 64,11%
Vinstmarginal 3 050,28% 1 128,06% 560,56% 264,44% 381,94% 1 857,22% 1 941,11% 2 217,50% 1 959,44% 1 462,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 149,17% -640,00% -1 494,44% -1 562,78% -1 187,78% 328,33% 429,72% 400,83% 542,78% 537,22%
Soliditet 92,43% 65,10% 34,93% 34,39% 45,42% 89,74% 89,40% 89,62% 88,26% 81,21%
Kassalikviditet 6 772,58% 6,80% 2,34% 1,37% 2,95% 2 614,89% 3 322,92% 3 455,81% 3 589,29% 517,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...