allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Skidsta Hus AB

ORG.NR: 556630-0587
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 166 765 130 329 122 315  
  Övrig omsättning (TKR) 508 1 074 719  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 9 799 5 449 1 948  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 9 531 5 190 1 660  
  Årets resultat (TKR) 7 404 4 014 1 231  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 7 423 6 954 5 464  
  Omsättningstillgångar (TKR) 48 797 38 982 35 125  
  Tillgångar (TKR) 56 220 45 936 40 589  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 18 776 15 371 12 325  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 2 345 2 160 2 377  
  Långfristiga skulder (TKR) 4 394 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 30 705 28 405 25 887  
  Skulder och eget kapital (TKR) 56 220 45 936 40 589  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 673 1 710            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 15 138 12 792 13 704  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 6 433 5 576 5 278  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 48 42 41  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 474 3 103 2 983  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 505 501 474  
  Nettoomsättningförändring 27,96 % 6,55 % -0,59 %  
  Vinstmarginal 5,88 % 4,24 % 1,67 %  
  Bruttovinstmarginal 40,09 % 35,95 % 35,07 %  
  Soliditet 33,40 % 33,46 % 30,37 %  
  Kassalikviditet 104,53 % 81,84 % 84,08 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 360 360 360  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -19 61 18  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 10 929 4 009 1 965  
  Årets resultat (TKR) 10 999 4 016 2 010  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 10 483 9 925 9 951  
  Omsättningstillgångar (TKR) 4 199 168 129  
  Tillgångar (TKR) 14 682 10 093 10 080  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 13 570 6 571 3 521  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 050 1 050 1 050  
  Kortfristiga skulder (TKR) 62 2 472 5 509  
  Skulder och eget kapital (TKR) 14 682 10 093 10 080  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 8 000 4 000 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
  Vinstmarginal 3 050,28 % 1 128,06 % 560,56 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 92,43 % 65,10 % 34,93 %  
  Kassalikviditet 6 772,58 % 6,80 % 2,34 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 15 juli 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X