Visa allt om Cåpakiosken AB
Visa allt om Cåpakiosken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 292 301 185 277
Övrig omsättning - - - - 49 26 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -3 -15 -10 37 12 202 143 135 80
Resultat efter finansnetto -16 -10 -22 -17 -23 48 -59 95 -32 18
Årets resultat -16 3 -1 -2 -7 21 -77 -9 -8 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 201 201 201 201 248 201 351 385 361
Omsättningstillgångar 15 14 15 9 34 106 149 116 58 22
Tillgångar 216 215 216 210 235 354 350 467 442 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 56 52 53 55 62 41 119 127 135
Obeskattade reserver 0 0 14 35 52 82 70 59 0 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 49 46 51 98 138 87 127 167 54
Kortfristiga skulder 117 111 103 71 31 73 152 162 148 169
Skulder och eget kapital 216 215 216 210 235 354 350 467 442 383
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 20 70 0 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 16 22 0 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 49 26 292 301 185 277
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 292 301 185 277
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 60 113 - 119
Rörelseresultat, EBITDA -9 -3 -15 -10 37 12 202 143 135 81
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -2,99% 62,70% -33,21% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -13,71% 55,67% -4,98% 7,83%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -16,44% 86,38% -11,89% 10,83%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 99,32% 99,00% 100,00% 97,83%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -1,03% -15,28% -48,65% -53,07%
Soliditet 23,61% 26,05% 29,13% 37,52% 39,71% 34,59% 26,45% 34,58% 28,73% 39,95%
Kassalikviditet 12,82% 12,61% 14,56% 12,68% 109,68% 145,21% 98,03% 71,60% 39,19% 13,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...