Visa allt om Wahlin & Co AB
Visa allt om Wahlin & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 106 195 168 326 613 922 850 771 370 90
Övrig omsättning - - 80 - - - 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -53 19 -42 -70 -13 15 65 -22 -112
Resultat efter finansnetto -22 -52 -577 18 96 -14 -52 64 -29 -56
Årets resultat -22 -50 -574 18 70 -14 -53 61 -28 -56
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 56 135 213 244 385 334 384
Omsättningstillgångar 575 660 746 1 445 1 520 1 152 1 169 938 615 595
Tillgångar 575 660 746 1 500 1 655 1 365 1 413 1 323 950 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 83 133 157 139 69 83 136 75 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 514 577 613 1 343 1 516 1 296 1 330 1 187 875 875
Skulder och eget kapital 575 660 746 1 500 1 655 1 365 1 413 1 323 950 979
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 300 267 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 50 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - - 0 6 24 111 106 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 106 195 248 326 613 922 860 771 370 90
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 613 922 850 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 126 475 403 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -53 19 36 8 105 106 264 28 -94
Nettoomsättningförändring -45,64% 16,07% -48,47% -46,82% -33,51% 8,47% 10,25% 108,38% 311,11% -%
Du Pont-modellen -3,83% -7,88% 2,55% 4,47% 21,09% -0,95% -2,48% 4,99% -2,11% -5,72%
Vinstmarginal -20,75% -26,67% 11,31% 20,55% 56,93% -1,41% -4,12% 8,56% -5,41% -62,22%
Bruttovinstmarginal 75,47% 46,67% 75,00% 83,13% 61,66% 83,41% 94,59% 73,93% 67,03% 88,89%
Rörelsekapital/omsättning 57,55% 42,56% 79,17% 31,29% 0,65% -15,62% -18,94% -32,30% -70,27% -311,11%
Soliditet 10,61% 12,58% 17,83% 10,47% 8,40% 5,05% 5,87% 10,28% 7,89% 10,52%
Kassalikviditet 108,56% 110,05% 113,54% 107,59% 100,26% 88,89% 87,37% 78,43% 69,14% 66,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...