Visa allt om Traryds Metall AB
Visa allt om Traryds Metall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 57 691 52 281 52 945 43 702 45 894 43 501 33 324 54 595 52 248 39 757
Övrig omsättning 96 - 7 172 283 315 172 631 86 90
Rörelseresultat (EBIT) 4 651 4 948 5 427 4 691 4 563 3 993 2 800 6 026 4 096 4 566
Resultat efter finansnetto 4 346 4 633 4 996 4 205 4 142 3 701 2 556 5 273 3 342 4 001
Årets resultat 18 261 14 4 764 2 916 4 110 3 348 1 162 167 1 350
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 076 5 834 8 021 8 983 9 499 10 069 12 082 14 409 16 679 16 110
Omsättningstillgångar 11 915 11 954 10 478 10 123 8 303 10 433 9 342 11 083 11 980 12 019
Tillgångar 15 992 17 787 18 499 19 106 17 803 20 502 21 424 25 492 28 659 28 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 456 1 437 1 176 1 162 1 189 1 221 1 256 1 203 1 142 1 105
Obeskattade reserver 432 1 187 2 431 3 247 5 597 5 500 7 400 9 400 5 750 2 650
Avsättningar (tkr) 1 234 1 010 1 255 250 100 100 100 100 100 100
Långfristiga skulder 3 789 3 525 3 648 6 970 5 195 8 601 7 640 8 555 13 356 11 519
Kortfristiga skulder 9 081 10 627 9 989 7 477 5 722 5 080 5 027 6 234 8 311 12 755
Skulder och eget kapital 15 992 17 787 18 499 19 106 17 803 20 502 21 424 25 492 28 659 28 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 847 513 491
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 7 739 6 814 6 018 5 692 5 396 4 969 4 442 4 792 5 106 3 993
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 860 3 134 2 875 2 731 2 474 2 315 1 757 2 018 2 200 1 696
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 787 52 281 52 952 43 874 46 177 43 816 33 496 55 226 52 334 39 847
Nyckeltal
Antal anställda 20 16 14 14 15 15 15 18 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 885 3 268 3 782 3 122 3 060 2 900 2 222 3 033 2 903 2 485
Personalkostnader per anställd (tkr) 589 630 649 602 525 486 413 425 434 386
Rörelseresultat, EBITDA 6 774 7 873 9 025 7 054 6 992 6 788 5 577 8 771 6 763 7 120
Nettoomsättningförändring 10,35% -1,25% 21,15% -4,78% 5,50% 30,54% -38,96% 4,49% 31,42% -%
Du Pont-modellen 29,08% 27,82% 29,34% 24,55% 25,63% 19,48% 13,07% 23,70% 14,30% 16,24%
Vinstmarginal 8,06% 9,46% 10,25% 10,73% 9,94% 9,18% 8,40% 11,07% 7,84% 11,49%
Bruttovinstmarginal 46,28% 48,41% 47,52% 19,89% 17,77% 17,44% 18,81% 16,13% 14,66% 19,48%
Rörelsekapital/omsättning 4,91% 2,54% 0,92% 6,05% 5,62% 12,31% 12,95% 8,88% 7,02% -1,85%
Soliditet 11,21% 13,28% 16,61% 18,61% 29,85% 25,73% 31,32% 31,27% 18,43% 10,71%
Kassalikviditet 77,79% 64,94% 68,99% 83,56% 93,36% 130,04% 96,14% 113,72% 81,72% 57,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...