Visa allt om Sollentuna Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Nettoomsättning 1 689 1 476 1 485 1 467 1 848 2 133 1 838 1 907 1 437 2 387
Övrig omsättning 10 - 6 - - - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 633 624 563 465 564 807 760 592 204 666
Resultat efter finansnetto 617 797 516 754 167 811 981 677 304 844
Årets resultat 468 534 277 535 -91 442 573 485 361 791
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 071 3 445 4 858 4 768 3 956 4 326 4 169 3 040 32 38
Omsättningstillgångar 1 802 3 042 1 013 899 1 245 1 311 816 1 215 3 698 3 837
Tillgångar 6 873 6 487 5 871 5 668 5 201 5 637 4 985 4 255 3 730 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 481 5 163 4 779 4 751 4 316 4 807 4 465 3 892 3 407 3 135
Obeskattade reserver 978 968 810 666 544 400 200 0 0 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 414 356 282 247 341 430 321 363 323 542
Skulder och eget kapital 6 873 6 487 5 871 5 668 5 201 5 637 4 985 4 255 3 730 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 483 300 300 300 300 275 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 421 420 419 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 140 145 133 158 111 101 101 100 91 141
Utdelning till aktieägare 375 150 150 250 100 400 100 0 0 89
Omsättning 1 699 1 476 1 491 1 467 1 848 2 133 1 838 1 910 1 437 2 387
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 689 1 476 1 485 1 467 1 848 2 133 1 838 1 907 1 437 2 387
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 579 562 684 454 402 407 408 345 452
Rörelseresultat, EBITDA 633 624 567 469 570 818 776 604 217 680
Nettoomsättningförändring 14,43% -0,61% 1,23% -20,62% -13,36% 16,05% -3,62% 32,71% -39,80% -%
Du Pont-modellen 9,31% 12,36% 9,71% 13,37% 11,00% 14,76% 19,90% 15,96% 9,46% -%
Vinstmarginal 37,89% 54,34% 38,38% 51,67% 30,95% 39,01% 53,97% 35,61% 24,57% 35,94%
Bruttovinstmarginal 87,33% 94,92% 91,78% 95,30% 70,89% 71,50% 81,34% 68,22% 49,55% 53,08%
Rörelsekapital/omsättning 82,18% 181,98% 49,23% 44,44% 48,92% 41,30% 26,93% 44,68% 234,86% 138,04%
Soliditet 90,85% 91,23% 92,16% 92,48% 90,69% 90,51% 92,53% 91,47% 91,34% -%
Kassalikviditet 434,06% 852,25% 356,38% 360,73% 362,76% 303,02% 251,71% 332,51% 1 142,41% 706,46%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-06: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...