Visa allt om Sollentuna Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 476 1 485 1 467 1 848 2 133 1 838 1 907 1 437 2 387 2 515
Övrig omsättning - 6 - - - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 624 563 465 564 807 760 592 204 666 652
Resultat efter finansnetto 797 516 754 167 811 981 677 304 844 665
Årets resultat 534 277 535 -91 442 573 485 361 791 618
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 445 4 858 4 768 3 956 4 326 4 169 3 040 32 38 26
Omsättningstillgångar 3 042 1 013 899 1 245 1 311 816 1 215 3 698 3 837 3 490
Tillgångar 6 487 5 871 5 668 5 201 5 637 4 985 4 255 3 730 - 3 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 163 4 779 4 751 4 316 4 807 4 465 3 892 3 407 3 135 2 409
Obeskattade reserver 968 810 666 544 400 200 0 0 204 463
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 356 282 247 341 430 321 363 323 542 644
Skulder och eget kapital 6 487 5 871 5 668 5 201 5 637 4 985 4 255 3 730 - 3 516
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 483 300 300 300 300 275 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 420 419 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 145 133 158 111 101 101 100 91 141 229
Utdelning till aktieägare 150 150 250 100 400 100 0 0 89 65
Omsättning 1 476 1 491 1 467 1 848 2 133 1 838 1 910 1 437 2 387 2 515
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 476 1 485 1 467 1 848 2 133 1 838 1 907 1 437 2 387 2 515
Personalkostnader per anställd (tkr) 579 562 684 454 402 407 408 345 452 540
Rörelseresultat, EBITDA 624 567 469 570 818 776 604 217 680 663
Nettoomsättningförändring -0,61% 1,23% -20,62% -13,36% 16,05% -3,62% 32,71% -39,80% -5,09% -%
Du Pont-modellen 12,36% 9,71% 13,37% 11,00% 14,76% 19,90% 15,96% 9,46% -% 19,40%
Vinstmarginal 54,34% 38,38% 51,67% 30,95% 39,01% 53,97% 35,61% 24,57% 35,94% 27,12%
Bruttovinstmarginal 94,92% 91,78% 95,30% 70,89% 71,50% 81,34% 68,22% 49,55% 53,08% 54,55%
Rörelsekapital/omsättning 181,98% 49,23% 44,44% 48,92% 41,30% 26,93% 44,68% 234,86% 138,04% 113,16%
Soliditet 91,23% 92,16% 92,48% 90,69% 90,51% 92,53% 91,47% 91,34% -% 78,00%
Kassalikviditet 852,25% 356,38% 360,73% 362,76% 303,02% 251,71% 332,51% 1 142,41% 706,46% 540,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...