Visa allt om Johan Hedlin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 502 3 807 4 011 2 659 1 809 35 17 29 4 144
Övrig omsättning - - 6 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 503 928 1 376 797 720 -18 -7 4 -107 -4
Resultat efter finansnetto 507 927 1 375 748 720 -18 -5 6 -107 -4
Årets resultat 273 527 751 389 401 -11 0 5 -4 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 807 807 1 1 50 50 50 70 70 90
Omsättningstillgångar 1 525 1 883 2 429 1 336 1 032 228 251 233 226 401
Tillgångar 2 332 2 690 2 430 1 337 1 082 278 301 303 296 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 009 1 136 1 109 658 569 268 279 279 275 338
Obeskattade reserver 1 107 967 727 378 178 0 7 12 12 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Kortfristiga skulder 216 587 594 301 335 11 16 12 10 19
Skulder och eget kapital 2 332 2 690 2 430 1 337 1 082 278 301 303 296 491
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 304 0 0 0 0 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 846 1 536 1 326 492 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 504 746 659 332 218 0 0 0 2 8
Utdelning till aktieägare 700 0 0 300 300 100 0 0 0 60
Omsättning 3 502 3 807 4 017 2 659 1 809 35 17 29 4 144
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 1 1 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 751 1 269 1 337 2 659 1 809 - - - - 144
Personalkostnader per anställd (tkr) 723 785 685 873 561 - - - - 43
Rörelseresultat, EBITDA 503 928 1 376 797 720 -18 -7 4 -107 -4
Nettoomsättningförändring -8,01% -5,09% 50,85% 46,99% 5 068,57% 105,88% -41,38% 625,00% -97,22% -%
Du Pont-modellen 21,74% 34,50% 56,67% 59,61% 66,54% -6,47% -1,66% 1,98% -36,15% -0,81%
Vinstmarginal 14,48% 24,38% 34,33% 29,97% 39,80% -51,43% -29,41% 20,69% -2 675,00% -2,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,38% 34,04% 45,75% 38,92% 38,53% 620,00% 1 382,35% 762,07% 5 400,00% 265,28%
Soliditet 80,29% 70,27% 67,69% 70,05% 64,71% 96,40% 94,37% 94,93% 95,82% 85,70%
Kassalikviditet 706,02% 320,78% 408,92% 443,85% 308,06% 2 072,73% 1 568,75% 1 941,67% 2 260,00% 2 110,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...