Visa allt om Stenshög Aktiebolag
Visa allt om Stenshög Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 351 1 444 69 118 97 33 30 1 466 7 138 6 820
Övrig omsättning - 225 1 242 4 242 5 321 3 558 2 388 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 294 -3 015 -350 -215 -5 -110 -629 -233 310
Resultat efter finansnetto -317 160 -2 809 371 -816 106 930 6 110 -281 224
Årets resultat -325 38 -2 809 434 -825 133 1 057 6 255 1 650 1 302
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 290 3 641 3 776 6 652 6 330 5 688 3 850 1 648 651 654
Omsättningstillgångar 4 111 4 286 4 337 4 686 4 789 6 934 9 519 10 697 7 266 5 393
Tillgångar 7 400 7 926 8 113 11 337 11 119 12 622 13 369 12 344 7 917 6 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 229 7 711 7 829 10 788 10 497 11 450 11 817 10 760 4 505 2 855
Obeskattade reserver 74 74 0 0 62 62 138 286 431 430
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 142 283 549 560 1 110 1 414 1 298 2 981 2 762
Skulder och eget kapital 7 400 7 926 8 113 11 337 11 119 12 622 13 369 12 344 7 917 6 047
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 100 - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 100 100 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 10 10 10 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 159 157 156 150 143 127 500 0 0 0
Omsättning 1 351 1 669 1 311 4 360 5 418 3 591 2 418 1 466 7 138 6 820
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 351 1 444 69 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 110 110 110 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 35 294 -2 996 -188 -215 157 52 -486 -230 313
Nettoomsättningförändring -6,44% 1 992,75% -41,53% 21,65% 193,94% 10,00% -97,95% -79,46% 4,66% -%
Du Pont-modellen 0,47% 3,72% -34,50% 3,47% 0,67% 1,39% 7,43% 50,17% -1,91% 6,17%
Vinstmarginal 2,59% 20,43% -4 056,52% 333,05% 77,32% 530,30% 3 310,00% 422,44% -2,12% 5,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -5 449,48% -10 109,09% -7 130,00% -18,35% 3,96% 6,92%
Rörelsekapital/omsättning 297,11% 286,98% 5 875,36% 3 505,93% 4 359,79% 17 648,48% 27 016,67% 641,13% 60,03% 38,58%
Soliditet 98,47% 98,02% 96,50% 95,16% 94,82% 91,08% 89,15% 88,84% 60,82% 52,33%
Kassalikviditet 442,27% 694,37% 503,53% 277,05% 293,93% 360,18% 581,75% 746,15% 221,70% 138,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...