Visa allt om PM Kapital & Försäkring AB
Visa allt om PM Kapital & Försäkring AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 212 416 197 43 66 443 235 222 165 345
Övrig omsättning - - 33 172 55 - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 14 88 18 45 -77 265 -4 -38 -63 36
Resultat efter finansnetto 14 87 18 46 -227 40 -4 -7 -63 44
Årets resultat 11 68 14 34 -227 -28 -4 -7 -63 44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 253 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 269 321 274 288 28 361 366 233 178 227
Tillgångar 269 321 274 288 282 361 366 233 178 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 179 102 89 55 82 60 64 71 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 142 172 200 227 279 306 169 107 95
Skulder och eget kapital 269 321 274 288 282 361 366 233 178 229
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 41
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 212 416 230 215 121 443 235 222 165 353
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 222 165 345
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 59
Rörelseresultat, EBITDA 14 88 18 45 -77 265 -4 -38 -60 39
Nettoomsättningförändring -49,04% 111,17% 358,14% -34,85% -85,10% 88,51% 5,86% 34,55% -52,17% -%
Du Pont-modellen 5,20% 27,41% 6,57% 15,62% -27,30% 73,41% -1,09% -3,00% -35,39% 19,21%
Vinstmarginal 6,60% 21,15% 9,14% 104,65% -116,67% 59,82% -1,70% -3,15% -38,18% 12,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,62% 43,03% 51,78% 204,65% -301,52% 18,51% 25,53% 28,83% 43,03% 38,26%
Soliditet 70,63% 55,76% 37,23% 30,90% 19,50% 22,71% 16,39% 27,47% 39,89% 58,95%
Kassalikviditet 340,51% 226,06% 159,30% 144,00% 12,33% 129,39% 119,61% 137,87% 166,36% 238,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...