Visa allt om Positiv Invest Sweden AB
Visa allt om Positiv Invest Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 0 115 0 45 15 1 012 1 124 750 6 816
Övrig omsättning 16 - - - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 -16 2 -938 -177 -521 -434 -180 399 -348
Resultat efter finansnetto -321 393 414 -982 -253 -608 -518 -231 398 -363
Årets resultat -321 393 414 -982 -253 -608 -518 -181 307 -249
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 806 2 573 2 870 2 286 2 571 2 705 2 671 1 225 155 170
Omsättningstillgångar 0 50 50 0 0 5 462 282 478 267
Tillgångar 1 806 2 623 2 920 2 286 2 572 2 710 3 133 1 508 633 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -206 115 -278 -692 289 543 1 150 168 349 42
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 1 500 1 500 2 165 1 140 1 215 1 610 1 075 0 0
Kortfristiga skulder 1 012 1 008 1 698 813 1 141 953 372 264 233 394
Skulder och eget kapital 1 806 2 623 2 920 2 286 2 572 2 710 3 133 1 508 633 437
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 75 183 99 5 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 14 0 26 182 98 0 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 32 119 59 0 302
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 0 115 0 46 15 1 012 1 124 750 6 816
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 2 2 2 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 8 506 562 - 3 408
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 67 252 131 - 668
Rörelseresultat, EBITDA 16 -16 2 -882 -123 -427 -356 -133 414 -317
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% 200,00% -98,52% -9,96% 49,87% -89,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 21,64% -% -6,88% -19,23% -13,69% -11,94% 63,03% -79,63%
Vinstmarginal -% -% 549,57% -% -393,33% -3 473,33% -42,39% -16,01% 53,20% -5,11%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1 433,04% -% -2 535,56% -6 320,00% 8,89% 1,60% 32,67% -1,86%
Soliditet -11,41% 4,38% -9,52% -30,27% 11,24% 20,04% 36,71% 11,14% 60,71% 9,61%
Kassalikviditet 0,00% 4,96% 2,94% 0,00% 0,00% 0,52% 124,19% 106,82% 205,15% 67,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...