Visa allt om KS Haircare Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 9 391 4 391 2 801 2 748 2 549 1 959 987 937 1 466 1 422
Övrig omsättning 662 292 78 - - 195 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 172 153 23 121 32 137 20 -272 52 50
Resultat efter finansnetto 166 147 16 115 34 135 18 -276 42 41
Årets resultat 129 112 12 85 28 135 18 -272 28 25
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 21 3 8 14 22
Omsättningstillgångar 1 611 959 1 077 1 629 714 980 824 694 1 348 907
Tillgångar 1 611 959 1 077 1 629 714 1 002 827 702 1 362 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 512 401 389 304 277 141 124 271 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 68 65 213 227 257 425 458 467 572 482
Kortfristiga skulder 901 382 464 1 013 154 301 228 112 516 201
Skulder och eget kapital 1 611 959 1 077 1 629 714 1 002 827 702 1 362 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 130 120 114 114 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 035 535 325 55 135 0 0 0 0 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 294 191 115 17 53 63 46 36 33 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 053 4 683 2 879 2 748 2 549 2 154 987 937 1 466 1 423
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 464 1 401 2 748 2 549 1 959 987 937 1 466 1 422
Personalkostnader per anställd (tkr) - 242 221 72 188 194 170 156 147 178
Rörelseresultat, EBITDA 172 153 23 121 33 139 25 -266 60 57
Nettoomsättningförändring 113,87% 56,77% 1,93% 7,81% 30,12% 98,48% 5,34% -36,08% 3,09% -%
Du Pont-modellen 10,68% 15,95% 2,14% 7,55% 5,32% 13,67% 2,54% -38,75% 3,82% 5,38%
Vinstmarginal 1,83% 3,48% 0,82% 4,48% 1,49% 6,99% 2,13% -29,03% 3,55% 3,52%
Bruttovinstmarginal 21,06% 36,35% 43,45% 28,82% 31,89% 28,33% 60,59% 39,81% 50,07% 44,66%
Rörelsekapital/omsättning 7,56% 13,14% 21,89% 22,42% 21,97% 34,66% 60,39% 62,11% 56,75% 49,65%
Soliditet 39,85% 53,39% 37,23% 23,88% 42,58% 27,64% 17,05% 17,66% 20,11% 26,47%
Kassalikviditet 178,80% 251,05% 81,68% 89,44% 183,77% 190,03% 228,51% 274,11% 143,02% 195,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...