Visa allt om KS Haircare Sweden AB
Visa allt om KS Haircare Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 607 9 391 4 391 2 801 2 748 2 549 1 959 987 937 1 466
Övrig omsättning 1 325 662 292 78 - - 195 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -219 172 153 23 121 32 137 20 -272 52
Resultat efter finansnetto -224 166 147 16 115 34 135 18 -276 42
Årets resultat -224 129 112 12 85 28 135 18 -272 28
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 21 3 8 14
Omsättningstillgångar 1 021 1 611 959 1 077 1 629 714 980 824 694 1 348
Tillgångar 1 021 1 611 959 1 077 1 629 714 1 002 827 702 1 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 642 512 401 389 304 277 141 124 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 68 65 213 227 257 425 458 467 572
Kortfristiga skulder 704 901 382 464 1 013 154 301 228 112 516
Skulder och eget kapital 1 021 1 611 959 1 077 1 629 714 1 002 827 702 1 362
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 130 120 114 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 903 1 035 535 325 55 135 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 591 294 191 115 17 53 63 46 36 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 932 10 053 4 683 2 879 2 748 2 549 2 154 987 937 1 466
Nyckeltal
Antal anställda 10 0 3 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 761 - 1 464 1 401 2 748 2 549 1 959 987 937 1 466
Personalkostnader per anställd (tkr) 249 - 242 221 72 188 194 170 156 147
Rörelseresultat, EBITDA -219 172 153 23 121 33 139 25 -266 60
Nettoomsättningförändring -19,00% 113,87% 56,77% 1,93% 7,81% 30,12% 98,48% 5,34% -36,08% -%
Du Pont-modellen -20,96% 10,68% 15,95% 2,14% 7,55% 5,32% 13,67% 2,54% -38,75% 3,82%
Vinstmarginal -2,81% 1,83% 3,48% 0,82% 4,48% 1,49% 6,99% 2,13% -29,03% 3,55%
Bruttovinstmarginal 32,58% 21,06% 36,35% 43,45% 28,82% 31,89% 28,33% 60,59% 39,81% 50,07%
Rörelsekapital/omsättning 4,17% 7,56% 13,14% 21,89% 22,42% 21,97% 34,66% 60,39% 62,11% 56,75%
Soliditet 28,70% 39,85% 53,39% 37,23% 23,88% 42,58% 27,64% 17,05% 17,66% 20,11%
Kassalikviditet 145,03% 178,80% 251,05% 81,68% 89,44% 183,77% 190,03% 228,51% 274,11% 143,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...