Visa allt om Begrunda AB
Visa allt om Begrunda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -51 -52 -41 -31 -46 -63 -45 -31 -43
Resultat efter finansnetto -6 -52 1 034 257 269 254 238 431 255 176
Årets resultat 32 31 1 093 140 146 137 130 231 138 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 175 300 0 0 0 5 8 86
Omsättningstillgångar 1 369 1 536 1 620 666 903 810 776 653 427 286
Tillgångar 1 369 1 536 1 795 966 903 810 776 658 434 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 111 1 237 1 361 418 421 403 393 383 245 266
Obeskattade reserver 226 273 366 429 364 296 231 171 63 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 26 68 119 118 111 151 104 127 106
Skulder och eget kapital 1 369 1 536 1 795 966 903 810 776 658 434 373
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 158 155 150 143 128 128 120 92 160
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -51 -52 -41 -31 -46 -63 -43 -27 -38
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,03% 94,40% 91,73% 76,00% 76,33% 76,69% 72,58% 76,92% 66,90% 71,31%
Kassalikviditet 4 148,48% 5 907,69% 2 382,35% 559,66% 765,25% 729,73% 513,91% 627,88% 336,22% 269,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...