Visa allt om KJS Holding Aktiebolag
Visa allt om KJS Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 980 964 930 765 660 570 540 540 540 426
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 599 592 465 377 400 326 318 231 351 273
Resultat efter finansnetto 4 596 572 2 422 1 344 967 297 1 280 2 159 2 171 1 692
Årets resultat 4 390 357 2 327 1 408 1 145 350 1 158 2 072 1 835 926
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 048 9 241 9 434 9 626 5 926 6 064 5 656 5 771 5 887 5 807
Omsättningstillgångar 2 857 463 681 277 1 280 1 020 1 944 1 401 403 429
Tillgångar 11 905 9 704 10 115 9 904 7 206 7 084 7 601 7 173 6 290 6 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 076 6 586 7 429 6 302 5 793 5 248 5 499 4 911 3 739 2 654
Obeskattade reserver 513 419 309 309 522 902 1 092 1 033 986 986
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 158 2 512 2 153 2 858 412 580 748 916 1 084 1 544
Kortfristiga skulder 158 187 224 435 478 353 262 313 481 1 052
Skulder och eget kapital 11 905 9 704 10 115 9 904 7 206 7 084 7 601 7 173 6 290 6 236
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 600 600 600 900 600 600 570 900 750
Omsättning 980 964 930 765 660 570 540 540 540 426
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 792 785 658 534 538 452 433 346 459 346
Nettoomsättningförändring 1,66% 3,66% 21,57% 15,91% 15,79% 5,56% 0,00% 0,00% 26,76% -%
Du Pont-modellen 38,64% 6,11% 24,37% 13,90% 13,88% 4,60% 17,35% 31,12% 35,82% 28,46%
Vinstmarginal 469,39% 61,51% 265,05% 180,00% 151,52% 57,19% 244,26% 413,33% 417,22% 416,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 275,41% 28,63% 49,14% -20,65% 121,52% 117,02% 311,48% 201,48% -14,44% -146,24%
Soliditet 88,00% 71,24% 75,83% 65,93% 85,73% 83,47% 82,93% 78,83% 70,73% 53,94%
Kassalikviditet 1 808,23% 247,59% 304,02% 63,68% 267,78% 288,95% 741,98% 447,60% 83,78% 40,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...