Visa allt om Billbäcks i Svärtinge AB
Visa allt om Billbäcks i Svärtinge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 305 10 262 9 754 10 014 10 700 8 855 8 750 307 123 66
Övrig omsättning 162 204 171 158 166 376 12 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 628 9 644 8 919 8 715 9 747 8 171 7 887 214 -127 -225
Resultat efter finansnetto 10 778 8 488 886 14 573 9 964 7 647 6 211 14 969 300 -21
Årets resultat 8 541 6 118 -1 149 10 708 5 663 5 658 4 008 14 969 194 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 024 47 999 52 821 52 919 55 775 42 737 41 579 40 177 38 272 26 577
Omsättningstillgångar 17 567 23 091 11 734 12 904 5 144 12 222 7 372 11 874 4 314 7 411
Tillgångar 71 591 71 090 64 556 65 823 60 919 54 960 48 951 52 050 42 586 33 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 308 54 667 51 349 54 598 45 890 40 227 38 269 32 683 19 214 20 519
Obeskattade reserver 4 600 4 777 4 803 4 865 2 752 396 427 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 580 3 700 3 850 2 910 3 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 104 7 947 4 553 3 450 9 276 14 336 10 256 19 367 23 372 13 469
Skulder och eget kapital 71 591 71 090 64 556 65 823 60 919 54 960 48 951 52 050 42 586 33 988
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 3 600 2 900 2 800 2 100 2 000 0 3 700 1 500 1 500 1 500
Omsättning 11 467 10 466 9 925 10 172 10 866 9 231 8 762 318 123 66
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 241 10 202 9 547 9 471 10 516 8 958 8 660 290 -72 -174
Nettoomsättningförändring 10,16% 5,21% -2,60% -6,41% 20,84% 1,20% 2 750,16% 149,59% 86,36% -%
Du Pont-modellen 15,19% 14,17% 16,83% 22,85% 19,46% 15,41% 36,55% 29,38% 0,90% 0,00%
Vinstmarginal 96,18% 98,18% 111,39% 150,21% 110,78% 95,66% 204,46% 4 980,46% 313,01% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,93% 147,57% 73,62% 94,41% -38,62% -23,87% -32,96% -2 440,72% -15 494,31% -9 178,79%
Soliditet 89,25% 82,14% 85,35% 88,39% 78,66% 73,72% 78,82% 62,79% 45,12% 60,37%
Kassalikviditet 565,95% 290,56% 257,72% 374,03% 55,45% 85,25% 71,88% 61,31% 18,46% 55,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...