Visa allt om STRIHL Scandinavia AB
Visa allt om STRIHL Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 42 208 42 207 36 184 35 775 37 266 32 430 23 288 17 977 10 822 9 077
Övrig omsättning - - - 55 57 22 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 185 8 658 4 404 6 492 9 178 3 349 6 893 2 025 622 1 473
Resultat efter finansnetto 3 246 9 005 4 866 6 285 8 775 3 030 6 799 1 675 437 1 396
Årets resultat 2 751 5 343 2 808 3 620 4 710 1 590 3 771 885 192 708
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 977 8 083 6 796 6 550 6 677 297 435 564 725 495
Omsättningstillgångar 23 624 25 199 19 736 22 721 16 505 14 938 12 819 6 412 6 525 4 892
Tillgångar 33 601 33 282 26 532 29 271 23 182 15 235 13 254 6 976 7 250 5 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 439 18 277 15 254 15 743 12 123 7 413 5 823 2 052 1 166 975
Obeskattade reserver 10 151 10 478 8 387 7 150 5 789 3 554 2 781 1 139 730 571
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 673 0 75 2 446 2 895 1 243
Kortfristiga skulder 5 011 4 526 2 891 6 377 3 596 4 268 4 574 1 339 2 457 2 599
Skulder och eget kapital 33 601 33 282 26 532 29 271 23 182 15 235 13 254 6 976 7 250 5 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 485 485 470 254 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 821 5 358 4 674 4 271 3 450 2 528 1 614 1 021 1 029 654
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 005 1 683 1 913 1 259 1 177 895 689 521 427 304
Utdelning till aktieägare 7 000 20 2 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 208 42 207 36 184 35 830 37 323 32 452 23 288 17 977 10 822 9 077
Nyckeltal
Antal anställda 14 12 10 11 10 10 6 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 015 3 517 3 618 3 252 3 727 3 243 3 881 3 595 2 164 3 026
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 587 659 552 508 421 485 424 361 430
Rörelseresultat, EBITDA 3 884 9 184 4 586 6 586 9 296 3 499 6 998 2 224 784 1 545
Nettoomsättningförändring 0,00% 16,65% 1,14% -4,00% 14,91% 39,26% 29,54% 66,12% 19,22% -%
Du Pont-modellen 9,71% 27,11% 18,51% 21,86% 39,22% 22,05% 52,04% 29,27% 8,59% 27,34%
Vinstmarginal 7,73% 21,38% 13,57% 17,89% 24,39% 10,36% 29,62% 11,36% 5,76% 16,23%
Bruttovinstmarginal 22,56% 36,33% 29,23% 55,28% 54,84% 41,36% 59,61% 43,88% 59,16% 55,93%
Rörelsekapital/omsättning 44,10% 48,98% 46,55% 45,69% 34,64% 32,90% 35,40% 28,22% 37,59% 25,26%
Soliditet 78,44% 79,47% 82,15% 71,79% 70,70% 65,85% 59,40% 41,17% 23,33% 25,73%
Kassalikviditet 188,11% 243,68% 291,21% 205,25% 224,42% 210,64% 169,13% 151,01% 56,37% 75,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...