Visa allt om D F Byggteknik AB
Visa allt om D F Byggteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 586 3 253 6 624 9 292 13 534 19 026 7 765 18 656 3 167 4 280
Övrig omsättning - - 66 - 167 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -130 128 164 386 86 -291 84 251 -12 295
Resultat efter finansnetto -136 127 155 348 9 -485 83 239 -17 286
Årets resultat 2 72 87 235 9 -381 28 117 -2 249
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 17 56 77 116 124 349 127 67 92
Omsättningstillgångar 1 565 1 047 2 387 1 811 1 457 2 484 612 4 892 1 111 1 354
Tillgångar 1 572 1 063 2 442 1 888 1 573 2 608 961 5 019 1 177 1 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 475 403 352 117 109 453 525 408 410
Obeskattade reserver 57 141 110 70 0 0 104 71 0 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 287 271 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 237 447 1 930 1 466 1 169 2 229 404 4 423 769 1 016
Skulder och eget kapital 1 572 1 063 2 442 1 888 1 573 2 608 961 5 019 1 177 1 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 210 310 283 272 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 865 807 1 112 1 929 818 497 199 1 414 28 41
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 544 298 475 759 330 336 264 640 155 127
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 8 586 3 253 6 690 9 292 13 701 19 026 7 765 18 656 3 167 4 280
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 7 4 3 2 7 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 862 1 084 1 656 1 327 3 384 6 342 3 883 2 665 1 584 4 280
Personalkostnader per anställd (tkr) 549 382 415 393 319 384 421 342 247 411
Rörelseresultat, EBITDA -121 142 185 412 110 -259 120 279 24 332
Nettoomsättningförändring 163,94% -50,89% -28,71% -31,34% -28,87% 145,02% -58,38% 489,07% -26,00% -%
Du Pont-modellen -8,21% 12,04% 6,72% 20,50% 5,47% -11,16% 8,74% 5,02% -0,93% 20,48%
Vinstmarginal -1,50% 3,93% 2,48% 4,16% 0,64% -1,53% 1,08% 1,35% -0,35% 6,92%
Bruttovinstmarginal 31,26% 78,39% 71,30% 54,76% 76,35% 70,79% 78,15% 60,21% 34,73% 72,85%
Rörelsekapital/omsättning 3,82% 18,44% 6,90% 3,71% 2,13% 1,34% 2,68% 2,51% 10,80% 7,90%
Soliditet 20,45% 55,03% 20,02% 21,38% 7,44% 4,18% 55,11% 11,48% 34,66% 29,37%
Kassalikviditet 126,52% 234,23% 123,68% 123,53% 124,64% 87,39% 151,49% 110,60% 143,30% 133,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...