Visa allt om KBS Svenska AB
Visa allt om KBS Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 47 21 31 68 94 93 95 83
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -37 1 8 -12 -28 -15 -77 -104 -213
Resultat efter finansnetto -5 -37 1 8 -12 -28 -15 -77 -105 -213
Årets resultat -5 -37 1 8 -12 -28 -15 -77 -105 -213
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 1 1 4 9 15
Omsättningstillgångar 5 4 15 9 10 10 34 24 27 78
Tillgångar 5 4 15 9 11 11 35 28 37 93
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -611 -605 -568 -569 -577 -565 -537 -522 -445 -340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 115 110 584 578 588 576 572 550 481 434
Skulder och eget kapital 5 4 15 9 11 11 35 28 37 93
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 47 21 31 68 94 93 95 83
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 47 21 31 - 94 93 95 83
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 4 20 90
Rörelseresultat, EBITDA -5 -37 1 9 -12 -28 -12 -72 -98 -194
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 123,81% -32,26% -54,41% -27,66% 1,08% -2,11% 14,46% -%
Du Pont-modellen -% -% 6,67% 88,89% -109,09% -254,55% -42,86% -275,00% -281,08% -229,03%
Vinstmarginal -% -% 2,13% 38,10% -38,71% -41,18% -15,96% -82,80% -109,47% -256,63%
Bruttovinstmarginal -% -% 80,85% 71,43% 12,90% 10,29% 38,30% 12,90% 9,47% 4,82%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1 210,64% -2 709,52% -1 864,52% -832,35% -572,34% -565,59% -477,89% -428,92%
Soliditet -12 220,00% -15 125,00% -3 786,67% -6 322,22% -5 245,45% -5 136,36% -1 534,29% -1 864,29% -1 202,70% -365,59%
Kassalikviditet 4,35% 3,64% 1,54% 0,52% 0,00% 0,00% 2,45% 1,64% 2,49% 5,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...