Visa allt om Professorn & Profeten produktutveckling och konsulting AB
Visa allt om Professorn & Profeten produktutveckling och konsulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 923 1 020 904 1 070 1 093 1 194 968 1 246 1 374 329
Övrig omsättning 144 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 222 8 128 457 -182 126 -93 478 1 083 290
Resultat efter finansnetto 2 876 -12 55 342 -275 31 -105 825 918 352
Årets resultat 2 810 95 11 137 -27 0 -10 594 453 202
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 163 247 133 265 291 348 1 2 154
Omsättningstillgångar 4 287 1 192 1 422 2 319 2 223 2 086 3 565 2 668 1 642 410
Tillgångar 4 420 1 355 1 669 2 452 2 487 2 377 3 913 2 668 1 644 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 970 461 366 455 518 545 945 1 255 661 271
Obeskattade reserver 254 228 283 248 111 359 350 446 324 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 962 377 744 1 598 1 621 977 1 991 0 0 0
Kortfristiga skulder 233 289 276 152 238 496 628 968 659 222
Skulder och eget kapital 4 420 1 355 1 669 2 452 2 487 2 377 3 913 2 668 1 644 564
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 645 - 519 400 33 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 254 316 216 68 0 419 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 102 214 174 115 341 248 296 210 10 0
Utdelning till aktieägare 200 300 0 100 200 0 400 0 0 0
Omsättning 1 067 1 020 904 1 070 1 093 1 194 968 1 246 1 374 329
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 923 1 020 904 1 070 1 093 1 194 968 1 246 1 374 329
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 541 398 201 998 679 767 636 53 -
Rörelseresultat, EBITDA 252 92 214 536 -103 205 -67 479 1 084 304
Nettoomsättningförändring -9,51% 12,83% -15,51% -2,10% -8,46% 23,35% -22,31% -9,32% 317,63% -%
Du Pont-modellen 65,50% 0,66% 7,67% 18,64% -7,32% 5,30% -2,38% 31,00% 75,79% 65,25%
Vinstmarginal 313,65% 0,88% 14,16% 42,71% -16,65% 10,55% -9,61% 66,37% 90,68% 111,85%
Bruttovinstmarginal 94,04% 99,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,96% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 439,22% 88,53% 126,77% 202,52% 181,61% 133,17% 303,41% 136,44% 71,54% 57,14%
Soliditet 71,68% 47,15% 35,16% 26,01% 24,12% 34,06% 30,74% 59,07% 54,40% 57,11%
Kassalikviditet 1 839,91% 412,46% 515,22% 1 505,26% 919,33% 413,91% 562,74% 271,90% 249,17% 184,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...