Visa allt om Cardellen Spel & Tobak AB
Visa allt om Cardellen Spel & Tobak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 129 3 319 3 652 3 914 3 507 3 424 3 297 3 034 2 830 2 585
Övrig omsättning - 9 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 108 -44 37 168 63 98 96 30 13 1
Resultat efter finansnetto 108 -45 36 165 58 94 93 30 6 -16
Årets resultat 84 -2 25 93 41 66 61 12 6 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 41 48 54 60 70 80 159 265 392
Omsättningstillgångar 602 432 523 672 504 648 489 370 332 310
Tillgångar 638 474 571 726 564 718 568 528 596 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 364 281 282 257 164 173 161 100 89 83
Obeskattade reserver 19 21 64 64 25 25 23 14 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 0 0 0 3 16 28 0 0 0
Kortfristiga skulder 198 173 225 405 371 504 357 414 508 620
Skulder och eget kapital 638 474 571 726 564 718 568 528 596 702
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 288 298 284 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 436 497 547 505 451 469 43 3 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 114 161 157 129 124 140 117 116 112 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 54 0 0 0
Omsättning 3 129 3 328 3 652 3 914 3 507 3 424 3 297 3 034 2 830 2 585
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 565 1 660 1 826 1 957 1 754 1 712 1 649 1 517 1 415 1 293
Personalkostnader per anställd (tkr) 279 333 353 328 289 320 224 209 200 193
Rörelseresultat, EBITDA 114 -38 43 174 73 108 218 156 141 130
Nettoomsättningförändring -5,72% -9,12% -6,69% 11,61% 2,42% 3,85% 8,67% 7,21% 9,48% -%
Du Pont-modellen 16,93% -9,28% 6,48% 23,14% 11,17% 13,79% 16,90% 5,87% 2,35% 0,14%
Vinstmarginal 3,45% -1,33% 1,01% 4,29% 1,80% 2,89% 2,91% 1,02% 0,49% 0,04%
Bruttovinstmarginal 34,26% 33,14% 32,78% 31,73% 31,59% 34,29% 32,21% 30,88% 30,71% 32,19%
Rörelsekapital/omsättning 12,91% 7,80% 8,16% 6,82% 3,79% 4,21% 4,00% -1,45% -6,22% -11,99%
Soliditet 59,38% 62,74% 58,13% 41,90% 32,34% 26,66% 31,33% 20,85% 14,93% 11,82%
Kassalikviditet 170,71% 134,10% 150,22% 119,26% 84,10% 93,06% 94,96% 55,31% 36,61% 23,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...