Visa allt om Cardellen Spel & Tobak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 319 3 652 3 914 3 507 3 424 3 297 3 034 2 830 2 585 2 524
Övrig omsättning 9 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 37 168 63 98 96 30 13 1 -3
Resultat efter finansnetto -45 36 165 58 94 93 30 6 -16 -33
Årets resultat -2 25 93 41 66 61 12 6 -16 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 48 54 60 70 80 159 265 392 521
Omsättningstillgångar 432 523 672 504 648 489 370 332 310 240
Tillgångar 474 571 726 564 718 568 528 596 702 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 282 257 164 173 161 100 89 83 99
Obeskattade reserver 21 64 64 25 25 23 14 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 16 28 0 0 0 99
Kortfristiga skulder 173 225 405 371 504 357 414 508 620 564
Skulder och eget kapital 474 571 726 564 718 568 528 596 702 762
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 288 298 284 282 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 497 547 505 451 469 43 3 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 161 157 129 124 140 117 116 112 103 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 54 0 0 0 0
Omsättning 3 328 3 652 3 914 3 507 3 424 3 297 3 034 2 830 2 585 2 524
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 660 1 826 1 957 1 754 1 712 1 649 1 517 1 415 1 293 1 262
Personalkostnader per anställd (tkr) 333 353 328 289 320 224 209 200 193 192
Rörelseresultat, EBITDA -38 43 174 73 108 218 156 141 130 126
Nettoomsättningförändring -9,12% -6,69% 11,61% 2,42% 3,85% 8,67% 7,21% 9,48% 2,42% -%
Du Pont-modellen -9,28% 6,48% 23,14% 11,17% 13,79% 16,90% 5,87% 2,35% 0,14% -0,39%
Vinstmarginal -1,33% 1,01% 4,29% 1,80% 2,89% 2,91% 1,02% 0,49% 0,04% -0,12%
Bruttovinstmarginal 33,14% 32,78% 31,73% 31,59% 34,29% 32,21% 30,88% 30,71% 32,19% 31,97%
Rörelsekapital/omsättning 7,80% 8,16% 6,82% 3,79% 4,21% 4,00% -1,45% -6,22% -11,99% -12,84%
Soliditet 62,74% 58,13% 41,90% 32,34% 26,66% 31,33% 20,85% 14,93% 11,82% 12,99%
Kassalikviditet 134,10% 150,22% 119,26% 84,10% 93,06% 94,96% 55,31% 36,61% 23,71% 13,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...