Visa allt om Joenfa Industripartner Aktiebolag
Visa allt om Joenfa Industripartner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 918 3 217 7 863 4 258 6 617 5 021 6 352 6 084
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -22 -79 87 658 129 386 104 180 224
Resultat efter finansnetto 0 -20 -72 101 664 129 386 112 183 225
Årets resultat 0 -20 -72 68 491 70 276 69 130 147
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 62 93 124 0 0 0 104
Omsättningstillgångar 546 767 787 1 298 2 108 1 077 1 875 1 833 1 394 1 578
Tillgångar 546 767 787 1 359 2 200 1 201 1 875 1 833 1 394 1 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 541 739 759 971 1 043 672 742 601 652 611
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 15 0 0 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 28 28 388 1 157 514 1 133 1 232 743 1 057
Skulder och eget kapital 546 767 787 1 359 2 200 1 201 1 875 1 833 1 394 1 682
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 140 140 560 315 560 420 447 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 15 15 11 0 20 6 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 82 127 334 209 261 211 256 151
Utdelning till aktieägare 320 198 0 140 140 120 140 135 120 90
Omsättning 0 0 918 3 217 7 863 4 258 6 617 5 021 6 352 6 084
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 918 3 217 7 863 4 258 6 617 5 021 6 352 6 084
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 156 304 949 546 857 666 743 712
Rörelseresultat, EBITDA 0 -22 -79 118 689 160 386 104 180 250
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -71,46% -59,09% 84,66% -35,65% 31,79% -20,95% 4,40% -%
Du Pont-modellen -% -% -9,15% 7,51% 30,18% 10,82% 20,59% 6,11% 13,20% 13,38%
Vinstmarginal -% -% -7,84% 3,17% 8,44% 3,05% 5,83% 2,23% 2,90% 3,70%
Bruttovinstmarginal -% -% 27,56% 21,76% 24,27% 26,30% 24,12% 22,61% 22,06% 22,27%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 82,68% 28,29% 12,09% 13,22% 11,21% 11,97% 10,25% 8,56%
Soliditet 99,08% 96,35% 96,44% 71,45% 47,41% 56,87% 39,57% 32,79% 46,77% 36,88%
Kassalikviditet 10 920,00% 2 739,29% 2 810,71% 334,54% 182,20% 209,53% 165,49% 148,78% 187,62% 149,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...