Visa allt om Ludvig Åström Aktiebolag
Visa allt om Ludvig Åström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 19 0 0 0 0 2 431 3 622 4 608 4 190 3 374
Övrig omsättning - - 4 4 14 500 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -234 -29 -46 -47 -154 250 340 564 598 312
Resultat efter finansnetto -199 -25 -42 -55 -846 1 127 158 423 604 282
Årets resultat -146 0 -1 -16 -558 974 1 68 327 282
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 231 231 228 228 228 196 81 107 199
Omsättningstillgångar 275 316 296 439 792 2 379 1 620 2 372 1 386 868
Tillgångar 506 547 527 667 1 020 2 607 1 816 2 453 1 493 1 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 83 83 84 100 1 158 284 384 515 388
Obeskattade reserver 0 53 78 119 158 500 435 363 175 0
Avsättningar (tkr) 231 231 231 228 228 228 84 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 95 0 410 535
Kortfristiga skulder 175 180 135 236 534 721 917 1 707 392 144
Skulder och eget kapital 506 547 527 667 1 020 2 607 1 816 2 453 1 493 1 068
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 235 0 147 35 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 236 338 331 292 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 5 0 43 350 259 211 132 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 100 100 0 0
Omsättning 19 0 4 4 14 2 931 3 622 4 608 4 190 3 374
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 431 1 811 2 304 2 095 1 687
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 838 309 354 242 185
Rörelseresultat, EBITDA -234 -29 -46 -47 -154 250 379 590 733 438
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -32,88% -21,40% 9,98% 24,18% -%
Du Pont-modellen -38,93% -% -% -% -% 90,26% 27,53% 34,73% 42,33% 30,15%
Vinstmarginal -1 036,84% -% -% -% -% 96,79% 13,80% 18,49% 15,08% 9,54%
Bruttovinstmarginal -78,95% -% -% -% -% 60,67% 56,76% 54,67% 53,34% 51,39%
Rörelsekapital/omsättning 526,32% -% -% -% -% 68,20% 19,41% 14,43% 23,72% 21,46%
Soliditet 19,76% 22,73% 26,66% 25,74% 21,22% 58,55% 32,89% 26,31% 42,93% 36,33%
Kassalikviditet 157,14% 175,56% 219,26% 186,02% 148,31% 329,96% 175,25% 138,02% 349,23% 588,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...