Visa allt om Sista versen 28085 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 300 356 585 802 806 1 048 906 806 764 729
Övrig omsättning 62 - - 36 - - - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) 184 92 85 208 40 188 90 22 -53 112
Resultat efter finansnetto 184 92 85 209 42 187 88 24 -46 111
Årets resultat 143 114 71 122 36 143 76 22 2 74
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 7 18 33 50 69 108 115
Omsättningstillgångar 308 357 393 520 499 652 478 412 372 740
Tillgångar 308 357 394 527 517 685 528 480 481 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 276 313 249 303 281 375 312 266 265 274
Obeskattade reserver 0 0 55 61 18 25 32 47 53 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 44 91 163 219 285 184 167 163 489
Skulder och eget kapital 308 357 394 527 517 685 528 480 481 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 299 329 303 321 307 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 75 56 109 189 0 0 0 0 12 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 12 31 93 164 200 209 200 194 188 137
Utdelning till aktieägare 150 180 50 125 100 130 80 30 20 50
Omsättning 362 356 585 838 806 1 048 906 806 764 785
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 300 356 585 802 806 1 048 906 806 764 729
Personalkostnader per anställd (tkr) 91 90 211 364 510 553 523 539 525 488
Rörelseresultat, EBITDA 184 92 91 217 55 205 108 43 -30 135
Nettoomsättningförändring -15,73% -39,15% -27,06% -0,50% -23,09% 15,67% 12,41% 5,50% -% -%
Du Pont-modellen 60,06% 26,05% 21,83% 39,85% 8,12% 27,45% 17,05% 5,42% -9,15% 13,33%
Vinstmarginal 61,67% 26,12% 14,70% 26,18% 5,21% 17,94% 9,93% 3,23% -5,76% 15,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 92,33% 87,92% 51,62% 44,51% 34,74% 35,02% 32,45% 30,40% 27,36% 34,43%
Soliditet 89,61% 87,68% 74,09% 66,03% 56,92% 57,43% 63,56% 62,47% 63,03% 39,79%
Kassalikviditet 993,55% 811,36% 431,87% 319,02% 227,85% 228,77% 259,78% 239,52% 228,22% 120,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...