Visa allt om Niclas Aspling Byggnads AB
Visa allt om Niclas Aspling Byggnads AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 219 597 484 511 570 535 169 602 539 399
Övrig omsättning - - - - - - 794 416 202 -
Rörelseresultat (EBIT) 141 16 -35 -11 -35 -51 36 -46 72 -86
Resultat efter finansnetto 141 25 -35 -11 -35 -50 36 -44 72 -87
Årets resultat 135 25 -35 -11 -35 -50 36 -44 65 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 13 18 16 24 32 0 0 0 21
Omsättningstillgångar 358 125 139 131 169 203 281 280 312 211
Tillgångar 359 137 157 147 193 235 281 280 312 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 86 62 96 111 146 196 160 204 139
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 138 51 95 51 82 89 85 120 107 92
Skulder och eget kapital 359 137 157 147 193 235 281 280 312 231
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 301 300 325 0 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 300 273 302 273 275 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 94 86 95 86 87 95 94 107 90 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 219 597 484 511 570 535 963 1 018 741 399
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 219 597 484 511 570 535 169 602 - 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 365 404 363 363 400 397 445 - 220
Rörelseresultat, EBITDA 153 28 -25 -3 -27 -43 36 -46 72 -73
Nettoomsättningförändring 104,19% 23,35% -5,28% -10,35% 6,54% 216,57% -71,93% 11,69% 35,09% -%
Du Pont-modellen 39,28% 18,25% -22,29% -7,48% -18,13% -21,70% 12,81% -16,07% 23,40% -37,23%
Vinstmarginal 11,57% 4,19% -7,23% -2,15% -6,14% -9,53% 21,30% -7,48% 13,54% -21,55%
Bruttovinstmarginal 57,34% 78,39% 97,52% 99,02% 92,98% 92,71% -5,92% 75,25% 76,07% 66,42%
Rörelsekapital/omsättning 18,05% 12,40% 9,09% 15,66% 15,26% 21,31% 115,98% 26,58% 38,03% 29,82%
Soliditet 61,56% 62,77% 39,49% 65,31% 57,51% 62,13% 69,75% 57,14% 65,38% 60,17%
Kassalikviditet 259,42% 245,10% 146,32% 256,86% 206,10% 228,09% 330,59% 233,33% 291,59% 229,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...