Visa allt om Crossmedia Brand Intelligence AB
Visa allt om Crossmedia Brand Intelligence AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 560 0 105 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -5 -18 -1 -1 -1 -5 -16 -16 -14
Resultat efter finansnetto -4 616 -1 043 -1 029 455 2 400 -6 -846 -3 025 -1 033 -519
Årets resultat -4 616 1 386 -1 033 455 2 400 -6 5 0 4 591 5 026
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 295 24 119 22 832 23 336 25 736 25 736 25 736 22 832 22 832 22 831
Omsättningstillgångar 653 173 241 577 2 719 308 10 3 784 7 403 7 927
Tillgångar 19 948 24 293 23 073 23 913 28 455 26 044 25 746 26 616 30 234 30 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 601 11 217 9 831 13 325 16 519 14 120 14 125 14 120 18 120 17 529
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 199 11 448 10 551 10 276 10 630 10 392 10 257 10 683 8 576 10 149
Kortfristiga skulder 1 147 1 627 2 691 312 1 305 1 533 1 363 1 813 3 538 3 081
Skulder och eget kapital 19 948 24 293 23 073 23 913 28 455 26 044 25 746 26 616 30 234 30 759
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 280 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 284 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 500 3 650 0 0 0 4 000 4 000
Omsättning 560 0 105 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 560 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 564 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -39 -5 34 -1 -1 -1 -5 -16 -16 -14
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -19,37% -% -0,08% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -689,82% -% -17,14% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 98,10% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -88,21% -% -2 333,33% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 33,09% 46,17% 42,61% 55,72% 58,05% 54,22% 54,86% 53,05% 59,93% 56,99%
Kassalikviditet 56,93% 10,63% 8,96% 184,94% 208,35% 20,09% 0,73% 208,71% 209,24% 257,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...