Visa allt om Staffan Holm Holding AB
Visa allt om Staffan Holm Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 26 0 0 0 60 40 0 50 299
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 2
Rörelseresultat (EBIT) -129 -29 -34 -36 -22 -5 -4 -24 21 -19
Resultat efter finansnetto -129 -939 200 235 -22 11 -4 -24 21 -18
Årets resultat -129 -939 200 235 -22 11 -4 -24 21 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 0 0 12
Omsättningstillgångar 669 1 581 505 368 143 130 151 97 161 186
Tillgångar 669 1 581 2 520 2 383 2 158 2 145 2 166 97 161 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -583 -454 485 324 89 72 61 65 89 69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 231 2 015 0 2 015 2 015 2 015 2 015 0 0 1
Kortfristiga skulder 20 20 2 035 45 55 58 90 32 72 129
Skulder och eget kapital 669 1 581 2 520 2 383 2 158 2 145 2 166 97 161 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 26 0 0 0 60 40 0 57 301
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 299
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 148
Rörelseresultat, EBITDA -129 -29 -34 -36 -22 -5 -4 -24 33 -16
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -100,00% 50,00% -% -100,00% -83,28% -%
Du Pont-modellen -% 68,06% -% -% -% 0,51% -0,18% -% 13,04% -9,09%
Vinstmarginal -% 4 138,46% -% -% -% 18,33% -10,00% -% 42,00% -6,02%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 68,90%
Rörelsekapital/omsättning -% 6 003,85% -% -% -% 120,00% 152,50% -% 178,00% 19,06%
Soliditet -87,14% -28,72% 19,25% 13,60% 4,12% 3,36% 2,82% 67,01% 55,28% 34,85%
Kassalikviditet 3 345,00% 7 905,00% 24,82% 817,78% 260,00% 224,14% 167,78% 303,12% 223,61% 144,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...