Visa allt om PE Audio Aktiebolag
Visa allt om PE Audio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 561 424 446 513 626 811 1 336 1 303 1 499 2 012
Övrig omsättning 15 - 1 7 - 8 50 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -43 -25 -172 90 -144 -15 -32 -97 -134 -79
Resultat efter finansnetto -43 -25 -173 90 -143 -2 -30 -95 -133 -79
Årets resultat -43 -25 -173 88 -140 -2 -30 -95 -133 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 134 159 180 231 259 288 379 383 369 324
Omsättningstillgångar 467 408 370 410 447 521 620 617 664 772
Tillgångar 600 566 550 640 705 809 999 1 000 1 033 1 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 151 175 237 149 239 221 251 346 479
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 382 331 330 342 394 461 582 536 372 345
Kortfristiga skulder 100 84 44 61 162 110 196 212 316 273
Skulder och eget kapital 600 566 550 640 705 809 999 1 000 1 033 1 096
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 112 144 193 80 192 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 51 51 137 48 50 0 41 329 237 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 38 62 24 50 71 100 203 192 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 576 424 447 520 626 819 1 386 1 303 1 500 2 012
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 561 424 446 513 626 811 668 652 750 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) 96 94 201 73 164 215 141 131 181 149
Rörelseresultat, EBITDA -43 -25 -172 90 -144 -15 -29 -94 -131 -76
Nettoomsättningförändring 32,31% -4,93% -13,06% -18,05% -22,81% -39,30% 2,53% -13,08% -25,50% -%
Du Pont-modellen -7,17% -4,24% -31,09% 14,22% -20,14% -0,25% -3,00% -9,50% -12,78% -7,12%
Vinstmarginal -7,66% -5,66% -38,34% 17,74% -22,68% -0,25% -2,25% -7,29% -8,81% -3,88%
Bruttovinstmarginal 25,31% 32,31% 15,02% 38,79% 20,77% 35,02% 26,72% 29,16% 24,28% 17,89%
Rörelsekapital/omsättning 65,42% 76,42% 73,09% 68,03% 45,53% 50,68% 31,74% 31,08% 23,22% 24,80%
Soliditet 19,67% 26,68% 31,82% 37,03% 21,13% 29,54% 22,12% 25,10% 33,49% 43,70%
Kassalikviditet 110,00% 72,62% 184,09% 137,70% 77,78% 152,73% 129,08% 121,70% 95,57% 175,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...